Rekonštrukcia tried


Triedy na I.stupni prechádzajú postupne rekonštrukciou. Triedy 1.ročníkov už získali "novú tvár". V triedach boli vymenené staré parkety za nové podlahy, na stenách nový drevený obklad, triedy sa vymaľovali, vymenilo sa osvetlenie a nové umývadlo s dlažbou.Postupne sa budú rekonštruovať aj ostatné triedy. Prajeme žiakom, aby sa im vo vynovených triedach lepšie pracovalo a dúfame, že sa budú o svoje triedy príkladne starať.