Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc prvá raz vyhlásila Dr.Blanche Wolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v r. 1999. Ako deň osláv stanovila 4.októbrový pondelok v danom kalendárnom roku s tým, že každoročne budú tieto oslavy zamerané na inú tému. 

Tohtoročná téma znie: "Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145.výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského." J.G.Tajovský - vlastným menom Jozef Gregor, pseudonym Tajovský podľa rodnej obce Tajov, bol slovenský prozaik, dramatik, básnik, redaktor a učiteľ. Od vstupu do literárneho života nachádzal cestu k slovenskému ľudu, k jeho kultúre, všímal si jeho život, odkrýval jeho mravné hodnoty, ale i otvorene písal o necnostiach či biede slovenského národa. V jeho tvorbe dominuje poviedka a dráma z dedinského či malomestského prostredia. Svet, ktorý vo svojom diele predstavil patrí minulosti. No J.G.Tajovský a jeho dielo patrí prítomnosti, lebo v ňom vyslovil pravdu podloženú hlbokým sociálnym cítením a láskou k človeku. Na jeho počesť boli pomenované: Divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene, Gymnázium v Banskej Bystrici, Pamätný dom v rodnej obci Tajov, Školské stredisko J.G. Tajovského, Nadlak v Rumunsku.
Naša škola sa tradične zapája do tohto podujatia, ktorého cieľom je zábavnou formou podporiť záujem o trvalý vzťah ku knihám, čítaniu a poznávaniu nového. Vyučujúci slovenského jazyka si pripravili zaujímavé aktivity, ktorými sme podporili sviatok školských knižníc. A čo sme zažili? Prváci počúvali príbehy, ktoré im prečítali naši deviataci, čitateľský maratón, prezentácie o živote a diele Tajovského, moderné spracovanie jeho diel prostredníctvom hudby, práce s vybraným textom, vyrobili leporelo a ešte veľa ďaľších zaujímavých aktivít. Naši žiaci - od najmladších až po najstarších si odniesli veľa múdrych myšlienok a inšpirácií v duchu myšlienky Jána Amosa Komenského: "Kto miluje knihy, miluje múdrosť."