Kam na strednú v Trnavskej župe

Dňa 16.10.2019 Trnavská župa pripravila v DK Senica výstavu Kam na strednú v Trnavskej župe. Danej akcie sa zúčastnili i naši žiaci 8. a 9.ročníka počtom 51 žiakov. Na výstave bolo 30 stredných odborných škôl a 2 vysoké školy. Žiaci mali k dispozícii informačné letáky, ukážky z tvorby stredných škôl a zástupcov škôl, ktorí im ochotne poskytovali informácie o svojich stredných školách. Podobná burza stredných škôl nás čaká 14.11.2019, ktorú bude poriadať ÚPSVaR Senica. Burzu navštívia opäť žiaci 8. a 9.ročníka.