Dejepisná exkurzia 9.r.

Záhorské osvetové stredisko pripravilo spolu so Zväzom protifašistických bojovníkov a Klubom vojenskej histórie autentickú výstavu a prednášku zobrazujúcu protifašistický odboj v našom regióne. Výstavu o hrdinstve a protifašistickom odboji našich starých otcov v Senici, Čáčove, Prietrži, Borskom Mikuláši a ďalších obciach Záhoria, vrbovských, prietržských, myjavských a brezovských kopaníc.

Žiaci 9. ročníka sa tejto výstavy zúčastnili a z prednášky pána Petra Baču, člena Klubu vojenskej histórie Záhorie sa dozvedeli o osudoch konkrétnych ľudí, našich príbuzných, priateľoch, ktorí sa postavili proti fašizmu. Mnoho z nich zomrelo v koncentračných táboroch. Hlbšie tiež pochopili význam SNP. Stotožnili sa s myšlienkou, že fašizmus sa žiaľ neskončil ani dnes, vystupuje z hlbín histórie a predstavuje reálne nebezpečenstvo pre nás i svet.