Európsky týždeň športu 2020 - Do školy na bicykli

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2020 si pripomenieme jeho 6. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva "#BeActive", ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale i po celý rok. Počas Európskeho týždňa športu bude prebiehať široká škála iniciatív a aktivít na rôznych úrovniach (európskej, národnej, regionálnej či miestnej úrovni) a to v rámci štyroch kľúčových miest realizácie: školské prostredie, pracoviská, outdoorové prostredie, športové kluby a fitnes centrá. Naša škola sa tohto podujatia zapojila dňa 23.septembra 2020, v stredu, formou cyklovýletu do okolia obce s využitím outdoorového prostredia - cykloturistických chodníkov v okolí našej obce, CHKO Záhorie. Podmienkou bola chuť si zašportovať, mať bicykel v dobrom technickom stave, povinnú cyklistickú výbavu a dobrú výdrž. Skupinka žiakov 8. a 9.ročníkov absolvovali vyše 50 kilometrovú cyklotúru spred školy až do Prieval. Cyklotúra sa konala za veľmi príjemného počasia. Zdolaním tejto trasy sme podporili športovú a pohybovú aktivitu nielen zúčastnených žiakov. Veríme, že v budúcom roku nás bude ešte viac a zostaneme verní aktívnemu pohybu a zdravému životnému štýlu. #BeActive!