4.oddelenie Hríbik

4.oddelenie Hríbik

Štvrté oddelenie Hríbik sanachádza v samostatnej učebni v I. pavilóne.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva vychovávateľka Júlia Horinková.

Oddelenie navštevuje 22 detí 2. a 4. ročníka. 


Neprítomnosť dieťaťa v ŠKD

Neprítomnosť dieťaťa je potrebné vopred písomne oznámiť vychovávateľke