Prezentácia stredných škôl v Trnave

Žiaci 8. a 9. ročníka sa dňa 3.10.2019 zúčastnili prezentácie stredných škôl pod názvom Študuj dopravu, ktorá sa konala na železničnej stanici v Trnave a DOD na Strednej dopravnej škole v Trnave. V rámci zahájenia podujatia sme boli ocenení ako škola, ktorej žiaci v rámci akcie Do školy na bicykli najviac jazdili do školy na bicykli a víťazstvo sme získali už tretí krát za sebou. 

Žiaci sa v rámci podujatia oboznámili so školami, ktoré ponúkajú vzdelávanie v rámci dopravy a tiež sa zúčastnili sprievodných podujatí, ako je simulátor prevrátenia vozidla, chôdza s okuliarmi simulujúcimi požitie alkoholu alebo drôg a tiež sa zoznámili s históriou železníc v Trnavskom kraji. 

Veríme, že mnohí žiaci našli odpovede na svoje otázky a získané informácie im pomôžu lepšie sa zorientovať a rozhodnúť sa.