Cieľ OZ

Cieľ Občianskeho združenia: Krok do budúcnosti

- podpora a rozvíjanie detí a žiakov v rôznych oblastiach: výtvarnej, hudobnej, športovej, všeobecného intelektu 

- podporovanie vzdelanosti, tvorivosti, športovej aktivity, knižničnej, informačnej a čitateľskej gramotnosti nadaných žiakov prostredníctvom realizácie výchovno-vzdelávacíc aktivít 

- vytváranie materiálnych, technických a fondových podmienok pre uspokojenie vzdelávacích potrieb žiakov pre všetky vekové skupiny žiakov ZŠ