Didaktické hry I.stupeň

Dňa 13.9. 2019 navštívila našu školu Dobrovoľná záchranná brigáda civilnej ochrany zo Senice, aby sa naši žiaci I.stupňa oboznámili v rámci didaktických hier s civilnou ochranou. Na stanovištiach plnili rôzne úlohy. Pozornosť venovali topografii, práci s buzolou, vyhľadávaním zranenej osoby v tuneli. Venovali sa tiež zachraňovaniu topiaceho sa záchranným kolesom. Oboznámili sa s protipožiarnou ochranou a prvou pomocou. Nacvičili si evakuáciu, pripravili evakuačnú batožinu a vyskúšali si prostriedky improvizačnej ochrany. Najväčšiu radosť našim žiakom urobil záchranársky pes Izi, s ktorým sa aj pohrali. Dobrovoľníkom veľmi pekne ďakujeme za krásne a poučné doobedie a veríme, že sa k nám čoskoro s niečím novým vrátia.