Sponzorské dary

Základná škola Borský Mikuláš ĎAKUJE všetkým rodičom, priateľom, známym i neznámym, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na pomoci a podpore našej školy.

Vážení rodičia a priatelia školy, obraciame sa na Vás s prosbou o sponzorský dar pre žiakov našej základnej školy. Hľadáme cesty ako deťom zabezpečiť príjemné prostredie pre ich pobyt v škole a možnosť používania moderných učebných pomôcok. Podoba finančného daru môže byť rôznorodá a záleží na Vás, ktorú možnosť zvolíte :-)


*** školský rok 2020/2021 ***

*** Poďakovanie patrí pani Irene Hyžovej - Mäsiarstvo-potraviny, od ktorej sme ako po minulé roky dostali mikulášske sladkosti so zľavou 50% (ide teda o sponzorský dar Rodičovskému združeniu vo výške 204 €). Taktiež venovala sladkosti do školskej jedálne. ĎAKUJEME

*** Ďakujeme za darčeky do ŠKD: pánovi T. Peltznerovi za kancelárske pomôcky, pani S.Burjancovej a pani R.Balíkovej za vianočné stromčeky. 

*** Ďakujeme pánovi Michalovi Butašovi za kvalitné vykonanie prác pri rekonštrukcii vodoinštalácie a kúrenia v novo pripravovanom školskom klube detí a za finančný dar vo výške 685,- eur. Srdečná vďaka. 

*** Ďakujeme pani Magde Gašparíkovej, pani Michaele Kudláčovej, pani Stanislave Burjancovej, pani Gabriele Černej za didaktické a kancelárske pomôcky do ŠKD. Taktiež  ďakujeme pani Gabriele Černej za bábkové divadielko. 

Ďakujeme aj pani Lenke Orgoňovej, ktorá venovala deťom do ŠKD hračky. 

*** Ďakujeme Ľubomírovi Filípkovi, pani Ivane Zásterovej a Mgr. Lenke Gašpárkovej za venovanie didaktických pomôcok do ŠKD. 

*** Poďakovanie patrí Nadácii Volkswagen Bratislava za darovanie IT techniky - PC Monitor: 5ks, PC Desktop: 5ks a Notebook: 2ks. Veľmi si vážime, že celý proces darovania techniky zorganizoval, techniku vyzdvihol a do školy priviezol p. Peter Bízek, zamestnanec Volkswagenu, rodič žiačky Agátky Bízkovej z 1.B našej školy. Pevne veríme, že darovaná IT technika prispeje ku skvalitneniu vzdelávania žiakov našej školy.


*** Základná škola Borský Mikuláš ĎAKUJE pánovi Stanislavovi Malíkovi, Stanislavovi Juríkovi, Roderikovi Hlavenkovi a Patrikovi Hlavenkovi za nefinančný dar škole v podobe napojenia prístrešku - letnej učebne v areáli základnej školy na elektrickú sieť, namontovanie osvetlenia a dokončenia všetkých potrebných elekroinštalácií.


*** školský rok 2019/2020 ***


*** Ďakujeme pani Blanke Krchňavej, ktorá venovala pre ŠKD hračky a didaktické pomôcky.


*** Ďakujeme pani Lenke Orgoňovej, ktorá venovala do ŠKD kancelárske potreby na kreslenie.


*** Ďakujeme pani Martine Balíkovej, ktorá venovala do ŠKD puzzle a hračky. 


*** Ďakujeme nemenovanej mamičke, ktorá zakúpila spoločenské hry do nového školského klubu.  


*** Pani Michaela Pukančíková darovala  kancelárske potreby. Ďakujeme.


*** Ďakujeme pani Nesnadnej - 1000 drobností za darčeky k výtvarnej súťaži oceneným žiakom za najkrajšiu vianočnú pohľadnicu.


*** Ďakujeme pánovi starostovi Róbertovi Mackovi, ktorý dal vyrobiť našim mažoretkám transparent, ktorý ich bude reprezentovať na súťažiach. 


*** Ďakujeme rodičom a starým rodičom za štrúdle - za spoluprácu pri podpore projektu "Hovorme o jedle". Taktiež ďakujeme sponzorom - pánovi Jánovi Dobiašovi za vytlačenie samolepiek s logom súťaže a pani Zdenke Barešovej za štrúdle.


*** Ďakujeme pani Lenke Orgoňovej za kancelárske potreby. 


*** Ďakujeme rodičom piatakov a deviatakov, ktorí prispeli kancelárskym  papierom na prípravu na testovanie.


*** Ďakujeme pani Ivane Zásterovej za výtvarné pomôcky do ŠKD.


*** Pánovi Jaroslavovi Čermákovi ďakujeme za opravu žalúzií.


*** Ďakujeme pani Lenke Orgoňovej, ktorá venovala škole kancelárske potreby.

*** školský rok 2018/2019 ***


*** Ďakujeme pani Butašovej - Zmrzlina pod lipou, ktorá pri príležitosti MDD pozvala všetkých žiakov na zmrzlinu a pani Mizerovej taktiež ďakujeme za sladkosti.

*** Ďakujeme rodičom, ktorí nám pomáhajú pri preprave detí na súťaže vlastným autom.     

*** Ďakujeme pani Monike Jurkovičovej, ktorá venovala hračky a didaktické pomôcky do ŠKD. 

*** Ďakujeme pani Lenke Orgoňovej, ktorá venovala škole kancelárske potreby. 

*** Ďakujeme pani Lucii Kollárikovej, ktorá venovala kancelárske potreby pre ŠKD.

*** Ďakujeme pani Nesnadnej 1000 drobností za darčeky na valentínsku súťaž. 

***Veľké poďakovanie patrí nasledujúcim sponzorom, ktorí prispeli vecnými cenami na Fašiangový karneval: pani Plottová Kvetinárstvo, pani Nesnadná 1000 drobností, pani Včelková Rozličný tovar, pani Dobiašová - Potraviny, pani učiteľka Naštická, pani učiteľka Rothackerová, pani učiteľka Havlíčková, pani učiteľka Drinková Z., pani učiteľka Petríková, pani Orthová S., Disco club Jama Senica, Fitness centrum Borský Mikuláš, Jumpingové štúdio Borský Mikuláš, Lekáreň M-Pharm, pán Benek Elektro, pani Mizerová - Potraviny, pani Dubraviková. Taktiež opäť ďakujeme DJ-ovi Pedro - Peťovi Alenovi za skvelú hudbu.

*** Poďakovanie patrí nasledujúcim sponzorom, ktorí prispeli na Imatrikuláciu prvákov: Občianske združenie Krok do budúcnosti zakúpilo tričká, pani Monika Sekáčová zabezpečila tlač na tričkách, žiaci 9.A  prispeli malým darčekom pre prváčikov a rodičia prváčikov zabezpečili bohaté občerstvenie. Ďakujeme!

*** Riaditeľka školy Mgr.Martina Hasáková ďakuje za pomoc pri realizácii detského ihriska predsedkyni Rodičovského združenia pri ZŠ BM pani Mgr.Sone Biksadskej a jej členom, predsedkyni Občianskeho združenia Krok do budúcnosti Mgr.Zlate Drinkovej a jej členom a pani Ing.Renáte Filípkovej za garanta projektu Nadácie EPH.                                                                                                                     Realizácia detského ihriska sa zabezpečila z nasledovných finančných zdrojov:                                       - Rodičovské združenie prispelo na zakúpenie lanovej pyramídy v sume 2000,- eur,                               - Občianske združenie  prispelo v sume 1746,- eur, z ktorej sa hradilo zakúpenie prevažovacej hojdačky, osadenie, montáž a dovoz,                                                                                                              - z projektu VÚC v sume 990,- eur sa zakúpil materiál na oplotenie,                                                           - z projektu Nadácia EPH v sume 1000,- sa zakúpila mulčovacia kôra, živý plot, zeleň a budovanie trávy,                                                                                                                                                                  - sponzorsky získané stromčeky a kríčky od pani Kataríny Masárovej a pána Vladimíra Hasáka AV Záhradníctvo Dojč,                                                                                                                                           - nemenovaní sponzori v sume 352,- eur prispeli na úpravu terénu, dovoz a odvoz zeminy,                     - ZŠ BM financovala zavlažovanie, výkop vody, dokončenie plota v sume 464,- eur.                                

*** Vážení rodičia a priatelia školy, touto cestou by sme radi poďakovali všetkým, ktorí akoukoľvek finančnou, fyzickou či materiálnou pomocou prispeli k vybudovaniu oplotenia a prvej časti detského ihriska v areáli ZŠ. Menovite: Rudolf Šedivý, Ján Vittek, Jozef Sekáč, Peter Tománek, Pavol Biksadský, Roman Valušek, Ľubomír Kollárik, Samuel Hasák, Bruno Danihel, Martin Dobiaš, Patrik Vanek, Patrik Pavlík, Šimon Radocha, Michal Radocha, Milan Hasák, Richard Drinka, Štefan Cák, Andrej Krchňavý, p. Černý, Pavol Línek, Ján Dobiaš, Štefan Cintula, Martina Macková, Kristína Burianová, Monika Sekáčová, Renáta Filípková, Ľudovít Vajda, Štefan Butaš, p. riaditeľka Hasáková, p. zástupkyňa Drinková, p. uč. Havlíčková, p. uč. Drinková, p. uč. Májková, p. uč. Wallnerová, p. uč. Vajdová, Miestny podnik služieb, Trnavský samosprávny kraj, OZ Krok do budúcnosti, Rodičovské združenie pri ZŠ Borský Mikuláš, ZŠ Borský Mikuláš, WR Construct. Ak sme na niekoho zabudli, ospravedlňujeme sa. Ďakujeme aj všetkým starým rodičom, ktorí sa nám starali o deti, kým my sme budovali. Mgr. Soňa Biksadská, predsedkyňa RZ pri ZŠ Borský Mikuláš, Mgr.Martina Hasáková, riaditeľka ZŠ Borský Mikuláš.

*** Pani Ivana Zástěrová a pán Bc.Róbert Macek venovali kancelárske a výtvarné potreby do ŠKD. Ďakujeme

*** Ďakujeme pánovi Jánovi Záhončíkovi a pánovi Jozefovi Baďurovi za odvoz žiakov na záverečné športové stretnutie do Otrokovíc dňa 9.10.2018. 

*** Pani Masárová venovala do ŠKD loptu. Ďakujeme

*** Ďakujeme pánovi Pavlovi Linkovi za terénne úpravy na školskom pozemku pre realizáciu detského ihriska.

****** školský rok 2017/2018 ******

*** Ďakujeme pánovi fotografovi Petrovi Drinkovi za spoluprácu na výtvarnom projekte Umenie zblízka v 6.A triede. 

*** Veľmi pekne ďakujeme rodičom žiakov, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku za finančnú podporu, z ktorej sme nakúpili sladkosti pre deti. Taktiež ďakujeme za ovocie a sladkosti: pani Mizerovej - Potraviny, pani Dobiašovej - Potraviny, pani Monike Cvečkovej, pani Soni Hačundovej, pani Silvii Meszárošovej. Ďakujeme pani zdravotníčke Jozefe Hladíkovej za zodpovednú starostlivosť o malých "pacientov". Ešte raz vyslovujeme veľké ďakujeme.

*** Veľké poďakovanie patrí nasledujúcim sponzorom, ktorí prispeli vecnými cenami na Fašiangový karneval: pani Plottová Kvetinárstvo, pani Nesnadná 1000 drobností, pani Včelková Rozličný tovar, pani učiteľka Naštická, pani učiteľka Rothackerová, pani Dobiašová Potraviny, Disco club Jama Senica, Fitness centrum Borský Mikuláš, Jumpingové štúdio Borský Mikuláš, pán Michalica Potraviny-Mäsiarstvo, Coop Jednota Borský Mikuláš, Lekáreň M-Pharm, pani Danka Dobiašová, pani Hyžová Potraviny-Mäsiarstvo, pán Benek Elektro. Taktiež opäť ďakujeme DJ-ovi Pedro - Peťovi Alenovi za skvelú hudbu.

*** Ďakujeme pánovi Miroslavovi Cigánkovi za kancelársky papier.

*** Ďakujeme pani Katke Masárovej, ktorá venovala do ŠKD kriedy na kreslenie.

*** Opäť ďakujeme pánovi Rudolfovi Šedivému, ktorý venoval škole kancelársky papier.

*** Pani Blanka Krchňavá venovala ŠKD zostavu nábytku, hračky a skladačky. Ďakujeme

*** Firma ESTETIK s.r.o. Borský Mikuláš venovala textilný materiál na ušitie detských kostýmov. Ďakujeme

*** Ďakujeme pánovi Rudolfovi Šedivému, ktorý venoval škole kancelársky papier.

*** Veľké poďakovanie patrí nasledujúcim sponzorom, ktorí prispeli na Imatrikuláciu prvákov:

      - Občianske združenie Krok do budúcnosti zakúpilo tričká,

      - žiaci 9.A a 9.B spolu s triednymi učiteľmi 1.A, 1.B, 9.A a 9.B prispeli na nažehľovanie nápisov, ktoré          mali na imatrikulačných tričkách,

      - pani Irena Hyžová - Potraviny a mäsiarstvo prispela sladkosťami pre žiakov,

      - rodičia prváčikov zabezpečili bohaté občerstvenie.

*** Ďakujeme rodičom žiakov, ktorí priniesli kancelársky papier, ktorý využívame pre žiakov pri precvičovaní učiva, príprave písomiek a podobne.

*****************************************************************************************************************************

*** školský rok 2016/2017 ***

*** Firma Ramex a.s., Senica nám sponzorsky venovala obrazové rámy na stenu. Ďakujeme

*** Jozef Sekáč, Ján Víttek a Peter Tománek vo svojom voľnom čase a v čase svojej dovolenky boli ochotní pomôcť pri renovácii pracovných stolov v školskej dielni. Ďakujeme. Poďakovanie patrí aj deviatkom, ktorí boli taktiež nápomocní pri renovácii pracovných stolov: Marek Drinka, Ondrej Filípek, Dan Filip a Ján Sekáč.

*** Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí ďakujeme pani Zuzane Butašovej - Zmrzlina Na Dereši pod Lipou, ktorá poskytla zmrzlinu pre všetkých žiakov našej školy. Taktiež ďakujeme pani Irene Hyžovej - Potraviny a mäsiarstvo a predajni Baltip Šaštín-Stráže za poskytnutie sladkostí pre žiakov, pani Nesnadnej - 1000 drobností, ktorá poskytla farby na tvár a Rodičovskému združeniu, ktoré nám zakúpilo špekáčiky na občerstvenie pre žiakov.

*** Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí boli ochotní odviesť žiakov k vlaku i od vlaku počas školského výletu žiakov 7.-9.ročníkov.

*** Ďakujeme pánovi Jánovi Šebestovi, ktorý venoval do ŠKD výtvarné pomôcky.

*** Veľké poďakovanie patrí nasledujúcim sponzorom, ktorí prispeli vecnými cenami na Fašiangový karneval: Fitness Borský Mikuláš, Jumping Borský Mikuláš, Kvety Lýdia, Kvetinárstvo pani Plottová, Coop Jednota, Lekáreň M-Pharm, Lekáreň Pínia, 1000 drobností, pani Včelková - Rozličný tovar, pani Beňková - Elektro, Búranský dvúr - pani Dubravíková, Kozmetický salón Daniela, pán Michalica - Mikamarket, pani Rýzková zo Senice, Puscosport - Senica, Disko klub Jama Senica, pani Dobiášová - Potraviny, DJ Pedro, pán učiteľ Hrebačka, pani Černá - novinový stánok, pán Dobiáš - Orange, pán Záhončík - JAKO, Základná škola Borský Mikuláš. Taktiež opäť ďakujeme DJ-ovi Peťovi Alenovi za skvelú hudbu.

*** Veľmi pekne ďakujeme rodičom za finančnú podporu, z ktorej sme nakúpili sladkosti pre deti, ktoré sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Ďakujeme pani Dáši Radochovej za granulovaný čaj pre deti. Ďakujeme pani zdravotníčke Zlatici Pípovej za zodpovednú starostlivosť o malých "pacientov". Ešte raz vyslovujeme veľké ďakujeme.

*** Ďakujeme pánovi JUDr.Tomášovi Peltznerovi, ktorý venoval do ŠKD kancelársky papier.

*** Ďakujeme pánovi Jánovi Šebestovi, ktorý venoval do ŠKD kancelársky papier.

*** Ďakujeme pani Blanke Krchňavej, ktorá venovala do ŠKD kŕmidlo pre vtákov.

*** Ďakujeme pani Mgr.Hane Bartalovej, ktorá venovala do ŠKD omaľovánky.

*** Ďakujeme pani Anne Víttekovej, ktorá venovala do ŠKD dekoračné predmety.

*** Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, starým rodičom a priateľom školy, ktorí prispeli za darček a finančne podporili našu školu v nedeľu 11.12.2016 na Dni otvorených dverí.

*** Ďakujeme pani Susi Kopf, ktorá venovala na Mikulášsku diskotéku reflexné prívesky v tvare anjelského krídla. Taktiež opäť ďakujeme DJ-ovi Peťovi Alenovi za skvelú hudbu.

*** Ďakujeme pani Blanke Krchňavej, ktorá venovala do 1.B triedy balík farebných papierov, 2 úložné boxy na pomôcky a živý vianočný stromček v črepníku, ktorý neskôr vysadíme v areáli školy.

*** Ďakujeme pani Blanke Krchňavej, ktorá venovala do ŠKD 2 balenia farebného kancelárskeho papiera, papierové skladačky a hračky.

*** Veľké poďakovanie patrí nasledujúcim sponzorom, ktorí venovali darčeky na Imatrikuláciu prvákov:

Potraviny Mika Market (omaľovánky)

Lekáreň M-Pharm (tašky s logom imatrikulácií)

Potraviny p. Mizerová (sladké dobroty)

Deviataci venovali prvákom voskovky

Rodičia prváčikov (občerstvenie)

*** Ďakujeme pani Cigánkovej z Lakšárskej Novej Vsi za dodanie dyní na školskú akciu Dyňové strašidlo.

*** Pani Mária Mizerová - Potraviny nám prispela sladkosťami na školskú akciu Dyňové strašidlo a pani Barbora Obuchová priniesla občerstvenie pre deti. Ďakujeme

****** školský rok 2015/2016 ************************************************************

*** COOP Jednota Borký Mikuláš, BAL TIP Šaštín-Stráže, pani Mária Mizerová-Potraviny, MIKA MARKET - Radovan Michalica, Potraviny a mäsiarstvo-Irena Hyžová, Potraviny Viera Dobiašová, Pekáreň Roto, 1000 drobností-Peter Nesnadný nám prispeli sponzorským darom na spríjemnenie Medzinárodného dňa detí, ktorý sa konal dňa 3.júna 2016. Ďakujeme.

Žiaci sa výborne bavili pri skvelej hudbe, za čo vďačíme DJ-ovi Peťovi Alenovi.

Taktiež ďakujeme Rodičovskému združeniu, ktoré nám zakúpilo špekáčiky na občerstvenie pre žiakov.

*** Organizátori školy v prírode a riaditeľka školy veľmi pekne ďakuje rodičom za finančnú podporu, z ktorej sme nakúpili potreby do školy v prírode a sladkosti pre deti. Ďakujeme pani Pazderovej, pani Malíkovej, pani Lasicovej, pani Tršťanskej, pani Ruchovanskej a pánovi Cintulovi za sladkosti a ovocie pre deti. Ďakujeme pani zdravotníčke Škápikovej za zodpovednú starostlivosť o malých "pacientov" a pani Šajdíkovej za vybavenie lekárničky a poskytnutý sponzorský dar z lekárne M-PHARM. Aj vďaka vašej pomoci sa pobyt v škole v prírode vydaril. Ešte raz vyslovujeme veľké ďakujeme.

*** Ďakujeme pani Lenke Valúškovej a pani Mgr.Soni Biksadskej, ktoré sponzorsky prispeli na koncoročný školský výlet žiakom 1.B triedy.

*** Ďakujeme p.Pazderovej - Coop Jednota, Jumpingu Borský Mikuláš, p.Radovanovi Michalicovi - Mikamarket, Alkov Borský Mikuláš, p.Andrei Černej - novinový stánok, DJ Pedrovi, p.uč. Zábojníkovej, p.uč.Rothackerovej, p.uč.Naštickej, pani riaditeľke Hasákovej, p.Zuzane Filovej, Terezke Grancovej z 5.A, p.Petrovi Nesnadnému-1000 drobností, p.Gabriele Dubravikovej, p.Marte Včelkovej - Rozličný tovar, p.Viere Dobiašovej - Potraviny, p.Anne Plottovej - Kvetinárstvo a darčeky a p.Benkovej - Elektro Jozef Benek za pekné a hodnotné ceny do tomboly na karneval.

*** Ďakujeme Občianskemu združeniu Krok do budúcnosti, ktoré finančne prispelo na rekonštrukciu tried na I.stupni.

*** Ďakujeme p.Ľubomírovi Kovaničovi ml., p.Ľubomírovi Kovaničovi st., p.Rastislavovi Burianovi, p.Antonovi Baďurovi, p.Petrovi Jurigovi, p.Jozefovi Pobjeckému, p.Jakubovi Juračkovi za pomoc pri renovácii parkiet v telocvični.

*** Ďakujeme p.Márii Bobekovej, ktorá prispela darčekmi pre žiakov na lyžiarsky výcvik.

*** Ďakujeme p.Antonovi Mackovi za Borskomikulášsky kalendár, ktorý poskytol pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.

*** Ďakujeme p.Lenke Peltznerovej za pomôcky na voľnočasové aktivity v ŠKD.

*** Ďakujeme p.Lenke Peltznerovej a p.Alene Cigánkovej za kancelársky papier.

*** P.Juraj Vacho nám daroval brankárske dresy. Ďakujeme

*** Ďakujeme p.Petrovi Nesnadnému-1000 drobností za sponzorský dar k Oslave 50.výročia otvorenia ZŠ.

*** Ďakujeme p.Kataríne Pazderovej za sponzorský dar.

*** P.Rudolfovi Burianovi ďakujeme za stolárske práce.

*** P.Jozefovi Michalicovi opäť ďakujeme za elektroinštalačné práce na našej škole.

*** P.Jana Lasicová nám darovala kancelársky papier na tlač školského časopisu na redakčný krúžok. Ďakujeme

*** Opäť ďakujeme Rodičovskému združeniu za finančnú podporu za možnosť zúčastniť sa koncertu Angličtina v pesničkách v Bratislave.

*** Dňa 16.10.2015 sa na našej škole uskutočnila Imatrikulácia prvákov. Ďakujeme rodičom prváčikov, ktorí zabezpečili deťom občerstvenie.

*** Naša škola opäť získala krásny nábytok od spoločnosti IKEA na zariadenie ŠKD a skrinky do tried. Ďakujeme

*** Ďakujeme spoločnosti Royal - Trans, s.r.o. za dovoz nábytku.

Za pomoc pri nakladaní a skladaní nábytku ďakujeme rodičom a priateľom školy.

Ďakujeme!

Viac foto: www.zsborskymikulas.sk/fotogaleria-2015-2016/pomoc-pri-skladani-nabytku/#!

*** Ďakujeme Rodičovskému združeniu za zakúpenie kníh pre prváčikov na začiatok školského roku 2015/2016.

*** Stavebniny WR Construct nám darovali náterový materiál. Ďakujeme

**** P. Jozefovi Michalicovi ďakujeme za elektroinštalačné práce na našej škole.

*** P. Štefanovi Jankovičovi ďakujeme za stolárske práce na našej škole.

*** P.Jaroslavovi Čermákovi ďakujeme za montáž žalúzií.

****** školský rok 2014/2015 ************************************************************

*** Ďakujeme Rodičovskému združeniu, ktoré zakúpilo knihy žiakom za výborný prospech v šk.roku 2014/2015.

*** P.Hana Pašmíková nám darovala reflexné vesty pre žiakov. Ďakujeme

*** Firma Adria-BM, s.r.o. nám darovala maliarske potreby. Ďakujeme

*** Potraviny Mika, p.Nesnadná - 1000 drobností, AN IR mäsiarstvo - potraviny Andrej Hodáň, predajňa Baltip Šaštín-Stráže, pekáreň Roto nám prispeli sponzorským darom na spríjemnenie Medzinárodného dňa detí, ktorý sa konal dňa 29.mája 2015. Ďakujeme.

Žiaci sa výborne bavili pri skvelej hudbe, za čo vďačíme DJ-ovi Peťovi Alenovi.

Taktiež ďakujeme Rodičovskému združeniu, ktoré nám zakúpilo špekáčiky na občerstvenie pre žiakov.

*** P.Miroslav Piovarči nám daroval trávové semeno na výsadbu v areáli školy. Ďakujeme

*** Ďakujeme firme Dako s.r.o., ktorá nám darovala kancelársky papier.

*** Ďakujeme p.Simone Molekovej za poskytnutie materiálu na záujmové útvary.

*** Ďakujeme p.Richardovi Drinkovi za sponzorský dar.

*** Naša škola získala krásny nábytok od spoločnosti Nafta a.s. na zariadenie zborovní na našej škole.

Za informáciu o možnosti získania nábytku ďakujeme p.Ing. Renáte Filípkovej, za rýchlu realizáciu ďakujeme p. Ing. Monike Ferákovej a za odovzdanie nábytku ďakujeme p.Ing. Pavlovi Jankovičovi.

*** Ďakujeme spoločnosti Royal - Trans,s.r.o. za dovoz nábytku.

Za pomoc pri nakladaní a skladaní nábytku ďakujeme p.Jozefovi Šedivému, p.Petrovi Drinkovi, p.Ľubošovi Havlíčkovi, p.Rudolfovi Vaňkovi, p.Adamovi Černovi, p.Erikovi Butašovi, bratom Martinovi a Lukášovi Juríkovi.

Ďakujeme!

*** P. Nesnadná - 1000 drobností, Mgr. Hana Pašmíková, p.Ľudovít Vajda, sl.Alica Májková, COOP Jednota Potraviny p.Katarína Pazderová, Benek-Beneková Elektro, Rozličný tovar p.Včelková, p.uč. Mgr. Alena Naštická, p.uč. Mgr. Ľudmila Rothackerová nám darovali vecné ceny pre masky na Fašiangový karneval. Ďakujeme

Ďakujeme aj p.Katke Masárovej a p.Emílii Viveiros, ktoré skrášlili deti zo ŠKD.

Ďakujeme výbornému DJ-ovi Peťovi Alenovi, ktorý sa postaral o skvelú hudbu.

*** Predajňa AN IR Mäsiarstvo - Potraviny Andrej Hodáň nám prispela nákupom potravín na pečenie vianočného pečiva k príležitosti Dňa otvorených dverí. Ďakujeme

*** Dňa 17.10.2014 sa na našej škole uskutočnila Imatrikulácia prvákov. Ďakujeme rodičom prváčikov, ktorí zabezpečili deťom občerstvenie.

*** Kancelárske potreby nám darovala p.Jana Hollá a p.Dáša Radochová. Ďakujeme
*** Firma DAKO s.r.o. nám darovala kopírovací stroj. Ďakujeme
*** Ďakujeme rodičom, ktorí poskytli deťom do školského klubu občerstvenie na Halloween party, ktorá sa uskutočnila dňa 7.11.2014.