Koniec školského roka a odovzdávanie vysvedčení

Vážení rodičia i žiaci našej školy!

30.júna 2020 sa skončil nezvyčajný školský rok. Vzhľadom na uzatvorenie škôl z dôvodu Covid-19, bol tento školský rok pre všetkých veľmi náročný.

Poďakovanie patrí vedeniu školy nielen za výborné organizačné zabezpečenie chodu vzdelávania žiakov v tomto období, ale aj za ústretovosť, dobrú atmosféru a pozitívne myslenie, ktoré sme všetci pociťovali v priebehu školského roka. Poďakovanie patrí aj pedagógom za ich náročnú prácu, ktorú vykonávajú svedomito a zodpovedne od septembra, ale aj pri dištančnom vzdelávaní našich žiakov.

Vážení rodičia! Dobrú spoluprácu školy a rodičov pokladáme za základ dobrého imidžu školy a úspešných výsledkov našich žiakov. Že táto spolupráca funguje, sa ukázalo aj v posledných mesiacoch. Preto aj Vám, milí rodičia, patrí veľké ďakujem za námahu a úsilie, ktoré ste vynaložili pri vzdelávaní vašich detí v domácom prostredí.

Prišiel posledný júnový deň a my všetci sme si odniesli domov hodnotenie svojej celoročnej práce. Žiaci vo forme vysvedčení a rodičia v úsmeve svojich detí.

Celá naša škola prežila v tomto roku veľa pekného. Cieľ sme mali rovnaký - prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov. Namáhavá práca bola nakoniec odmenená úspechom.

Už tradične sa s nami rozlúčili naši deviataci, ktorým pekný program pripravili naši prváčikovia. Deviatakom želáme veľa šťastia v ceste za ďalšími vedomosťami.

Veríme, že čas letných prázdnin prinesie všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej práce.

Príde jeseň a my sa postavíme na ďalší začiatok s novými spolužiakmi a učiteľmi.

Končí sa už tento čudný školský rok,
v ktorom korona vírus urobil vo svete neporiadok.
Školy sme zatvorené mali
a naše knihy v nej smutne spomínali.
Úsmevy sme zakryli za rúška,
ktoré nás tlačili na ušká.
Často sme si umývali ruky,
aby sme pre chorobu nemuseli prežívať muky.
a preto sme opäť mohli navštíviť školu.
Ale zvládli sme to všetci spolu :-)