Mikuláš prišiel ...

Aj k nám prišiel Mikuláš...
Tak ako po iné roky, aj tento rok k nám zavítal sv. Mikuláš. Medzi deti prišiel v pondelok 7.12.2020. Ako inak, neprišiel sám, ale spoločnosť mu robili čertíci aj anjel. Naši žiaci neváhali a potešili sv. Mikuláša básničkami, piesňami, vinšami a tancom. Ich snaha neostala bez odmeny - každý si odniesol sladkú dobrotu. Radosť z jeho návštevy všetci prežili spoločným tancom.
Avšak na 2.stupni žiakov nenašiel, preto im poslal krátky odkaz prostredníctvom videa.
Ak budeme dobrí, vraj o rok príde zas!