Zdokonaľovací plavecký výcvik

V rámci rozvoja zručností v oblasti telesnej a športovej výchovy žiaci 2. stupňa 5. a 6.ročníka našej školy absolvovali zdokonaľovací plavecký výcvik, ktorý sa konal od 16.-18.10. - 22.-23.10.2019 v priestoroch senickej plavárne pod dohľadom kvalifikovaných inštruktorov.
Žiaci absolvovali zdokonaľovací plavecký výcvik. Preverili si svoje plavecké schopnosti , zdatnosť a vytrvalosť, správny spôsob plávania. Cieľom bolo zvládnuť viacero plaveckých štýlov a jeden plavecký štýl tak, aby preplávali dlhšiu vzdialenosť technicky správne a so štartovým skokom. Takmer všetci žiaci zdolali 50 m plávania jedným plaveckým spôsobom a zopár žiakov preplávalo aj 200 m vzdialenosť.
Musíme poznamenať, že naozaj úspešne. Svedčí o tom aj fakt, že v prvý deň výcviku len pár žiakov plávalo technicky správne, ale postupne sa k nim pridávalo čoraz viac žiakov, ktorí si osvojili správnu techniku dýchania s koordináciou práce rúk a nôh. 5 dní plaveckého kurzu za život dieťaťa však zázraky nespravia. Napriek tomu ich získané zručnosti im raz môžu zachrániť život. Preto odporúčame rodičom, aby svoje deti viedli k pravidelnému plávaniu, nakoľko je nevyhnutné, aby si naďalej upevňovali získané zručnosti. Ďakujeme za túto skvelú možnosť a príležitosť.