Vynovená jedáleň


Žiakov po prázdninách čakala vynovená školská jedáleň.