Pomôcky do 1.ročníka


Predtlačové zošity do I. ročníka - zošity budú pre prvákov zabezpečené školou a rodičia ich zaplatia až v septembri.


Zoznam potrebných pomôcok pre prvákov, ktoré je potrebné pred nástupom do školy deťom zabezpečiť: