Ochrana života a zdravia 5.ročník

Vedenie školy umožnilo v troch vyučovacích hodinách prebrať so žiakmi 5.ročníka učivo prierezového predmetu Ochrana života a zdravia. Prierezové znamená, že sa jednotlivé časti problematiky civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy, topografie a ochrany pred požiarmi preberajú v rôznych predmetoch. Nám bolo umožnené aby sme toto s deťmi absolvovali v samostatných hodinách. A tak na prvej hodine sme deťom priblížili civilnú ochranu, na druhej hodine základy prvej pomoci a na tretej prebrali problematiku topografie. V rámci civilnej ochrany sa deti oboznámili s rôznymi druhmi mimoriadnych udalosti, spolu sme vytvorili analýzu toho čím môže byť ich obec ohrozená, spoznali signály civilnej ochrany. Dozvedeli sa ako nahlasovať mimoriadne udalosti na ČTV 112, čo bolo spojené s praktickým cvičným hovorom na toto číslo s hlasným odposluchom. Taktiež sme deťom objasnili základné zásady správania po zaznení dvojminútového kolísavého varovného signálu sirény "VŠEOBECNÉ OHROZENIE". A na záver tejto časti sme im ukázali prostriedky individuálnej ochrany a načo slúžia a dozvedeli sa tiež ako sa doma chrániť improvizovanými prostriedkami individuálnej ochrany. Na druhej hodine sme sa venovali poskytnutiu prvej pomoci.Hneď na úvod sme deti upozornili ako je dôležité pri poskytovaní prvej pomoci dbať hlavne na svoju bezpečnosť, aj použitím ochranných prostriedkov. Dozvedeli sa ako privolať pomoc, tu si vyskúšal jeden žiak volanie priamo na linku 155, kde bol vyťažený operátorom ZZS ako aj ním odborne vedený pri pomoci postihnutému. Bola im ukázaná prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch a následne si deti vyskúšali vykonávanie nepriamej masáže srdca. Na poslednej hodine sme sa deťom snažili vysvetliť čo to je mapa, aké sú druhy máp, čo všetko sa na mapách nachádza. Tiež sa dozvedeli aké je dôležité vedieť čo je to mierka mapy a ako pomôže zistiť skutočnú vzdialenosť dvoch miest na mape. Potom už sme sa venovali praktickému použitiu buzoly aj pri práci s mapou ako aj určovanie azimutu rôznych predmetov ako aj miest na mape. A to bolo všetko. Snáď si deti niečo z dnešného dňa odniesli. Inak boli perfektné. Poďakovanie patrí vedeniu školy, že nám umožnili realizovať tento pilotný projekt a taktiež veľké ďakujem patrí Koordinačnému stredisku IZS a Operačnému stredisku ZZS za možnosť reálnych cvičných hovorov na linky 112 a 155. Obsah výučby vychádzal zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED II predmetu Ochrana života a zdravia. A na záver malé prianie, dúfam že budeme pokračovať na tejto škole s projektom, prípadne pribudnú ďalšie školy. 

Dobrovoľná záchranná brigáda civilnej ochrany - DZB CO