Jesenný zber papiera

Medzi významné druhotné suroviny patrí zberový papier, ktorý je možné opätovne spracovať. Recyklovaním sa šetria lesy, energia, znižuje sa znečisťovanie ovzdušia a vodných tokov. Zberový papier je vhodnou druhotnou surovinou na výrobu obalových a toaletných papierov, na výrobu kartónov a papiera, ktorý nevyžaduje vysokú kvalitu.
Aj v tomto školskom roku 2020/2021 sa žiaci našej školy zapojili do zberu tejto vzácnej druhotnej suroviny v zbere papiera.
Zber papiera to nie je len snaha zarobiť pre školu čo najviac peňazí. Zber papiera je predovšetkým boj medzi triedami a jednotlivcami o víťazstvo v škole.

Plný kontajner odpadového papiera odviezli. Všetko sa zrátalo, vyhodnotilo a 8 najusilovnejších boli odmenení finančným príspevkom a diplomom. O tom, že nám naše životné prostredie nie je ľahostajné, svedčí aj výsledok v počte nazbieraného papiera - takmer 9000 kg. Tým sa nám podarilo zachrániť takmer 80 stromov. 

Poďakovanie patrí deťom, ktoré húževnato nosili papier, rodičom, starým rodičom, pani učiteľkám, strýkom, tetám, susedom ... a všetkým priateľom školy, ktorí prispeli svojou troškou do mlyna. Ďakujeme!