Vyhodnotenie loga našej školy

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy, predstavujeme Vám nové logo našej školy!

Logo našej školy bolo vybrané spomedzi 22 návrhov odovzdaných v mesiaci november 2020 v papierovej alebo elektronickej forme. Návrhy loga boli zverejnené na facebookovej stránke školy, kde mohla jednotlivých autorov podporiť i verejnosť. 

Porota zložená z piatich pedagogických zamestnancov školy napokon určila dve prvé miesta a ocenila dve autorky:Leu Slávikovú zo 6.A a Viktóriu Pazderovú z 9.A

Každá autorka získava diplom a finančnú odmenu vo výške 30,- €. 

Vzhľadom na technické kritériá pri využívaní loga na webovej stránke školy a na jeho variabilitu pre administratívne účely školy bol vybraný návrh od Ley Slávikovej zo 6.A. Leine logo znázorňuje chlapca a dievča pod borovicou, ktorej koruna pripomína knihu, má viacero variantov umožňujúcich tlač na všetky propagačné materiály školy: plagáty, tričká, čapice, samolepky, vlajky a pod.Pri hlasovaní na facebookovej stránke školy najviac hlasov (154 hlasov) získala Viktória Pazderová z 9.A, ktorá znázornila spiacu líšku na knihe pod borovicou. Viktóriin návrh bude v budúcnosti taktiež využívaný pri rôznych školských projektoch.

Do súťaže sa so svojimi návrhmi zapojili:Deana Cieslarová z 1. C, Ema Dobiašová z 1. C, Sofia Balíková z 2.A, Viktória Klamíková z 2.A, Lucia Tománková z 2.A, Eliáš Slávik z 3.A, Natália Bartalová z 5.A, Adam Cieslar z 5.B, Andrej Dúbravec z 8.A a Klaudia Bartalová z 8.B.

Víťazkám srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za snahu a vynaloženú námahu nad rámec školských povinností.