Zápisný lístok

Oznam vedúcej ŠJ

Vedúca ŠJ oznamuje rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa na obedy v školskej jedálni v školskom roku 2020/2021, že tak môžu urobiť v dňoch od 24.8. do 31.8.2020 v čase od 6.00 hod do 14.00 hod v kancelárii vedúcej ŠJ.

Na stránke v časti Školská jedáleň je zverejnený aj Zápisný lístok, ktorý si môžete vytlačiť a doniesť už vypísaný.

Dieťa sa prihlasuje na stravovanie na základe Zápisného lístka stravníka, ktorý predloží zákonný zástupca vedúcej školskej jedálne pred nástupom v súlade s § 9 ods. 1 písm.e) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.