Občianske združenie Krok do budúcnosti

Milí rodičia! 

OZ Krok do budúcnosti bolo registrované do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020.Z tohto dôvodu sa na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie Vašich 2% z dane za rok 2019. 

Ďakujeme 


Vážení rodičia !

Zasadnutie Rady OZ Krok do budúcnosti schválil členský príspevok na rok 2020 vo výške 6,-eur.

Členský príspevok, prosíme, uhradiť do 31.7.2020.

Spôsob úhrady:  len prevodom na účet VUB z dôvodu súčasnej situácie: 

Číslo účtu: SK 730200 000000 3492731953, SWIFT SUBA SKBX (do poznámky uveďte Vaše meno).  Finančná spoluúčasť na výchovno-vyučovacom procese Základnej školy v Borskom Mikuláši v roku 2017:

- zakúpenie PVC podlahy do celého II.stupňa

- spolufinancovanie projektu: Tvorivé ľudové dielne (zakúpenie regálov, boxov a ochranných prostriedkov pre žiakov do dielní)

- zakúpenie tričiek pre prvákov k imatrikulácii

- účastnícky poplatok - zapožičanie kin-ball lopty pre žiakov na TSV

Financie boli získané z členských poplatkov, Rodičovského združenia a 2% z dane za rok 2016.

Ďakujeme.


Finančná spoluúčasť na výchovno-vyučovacom procese Základnej školy v Borskom Mikuláši v roku 2016: 

- 200,- € : Dopravný projekt - "Bezpečne na Búroch" - realizovaný pomocou grantu Nadácie Volkswagen Slovakia,
- 2 105,89€ - renovácia tried: drevený obklad stien v 2 triedach,
- 200,- € : Projekt - "Tvorivá ľudová dieľňa" - realizovaný pomocou grantu Nadácie Volkswagen Slovakia,
- 1575,- € - renovácia tried: PVC podlaha.
Financie boli získané z členských poplatkov, Rodičovského združenia a 2% z dane za rok 2015.
Ďakujeme.