Všetkým žiakom ĎAKUJEME za účasť a bojovnosť o čo najlepšie umiestnenie v súťažiach.GRATULUJEME a povzbudzujeme k ďalšiemu úspešnému reprezentovaniu školy.      

Olympiády a súťaže

                                           školský rok 2019/2020

                                I.polrok

*********************************************************

Dňa 29.januára 2020 sa konalo v Senici Okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z5 - 5.ročník. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci 5.A triedy: 3. miesto Tamara Biksadská, 6. miesto Matúš Sekáč a 7. miesto Michaela Orgoňová spomedzi 23.riešiteľov. 

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

*********************************************************

Dňa 12.12.2019 sa uskutočnil na našej škole 3.ročník súťaže Ypsilon - Slovina je hra. Žiaci súťažili v 9.kategóriách, každý ročník mal vlastnú kategóriu. Všetci súťažiaci získali diplom a tí, ktorí mali nad 80% získali diplom so zlatou medailou. 3 žiačky z našej školy získali z testu 100%: Diana Parničanová, Michaela Orgoňová a Viktória Vajdová. Spomedzi všetkých súťažiacich na Slovensku, sa uskutočnilo žrebovanie o vecné ceny. Žiačka Viktória Vajdová zo 7.B bola odmenená 3.cenou, a to balením školských potrieb. 

Všetkým súťažiacim patrí veľké poďakovanie, že sa zúčastnili súťaže a tak sa nebáli ukázať, že slovenčina nie je strašiak. 

*********************************************************

Už v decembri 2019 sa mohli súťažiaci VŠETKOVEDKA podľa svojich kódov dozvedieť výsledky súťaže konanej 28. 11. 2019. V januári škola obdržala zásielku s diplomami a vecnými cenami pre účastníkov sútaže. V tomto ročníku sa podarilo 7 deťom z 15 získať 5 smajlíkov. Získali titul VŠETKOVEDKO a tričko s ceruzkou. Najúspešnejšia bola Sofia Vajdová zo 4.B triedy, ktorá získala aj titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY. Všetkým účastníkom gratulujeme. 

*********************************************************


*********************************************************

Dňa 15.januára 2020 sa v Sekuliach uskutočnili Školské majstrovstvá okresu Senica v stolnom tenise. Reprezentovali nás nasledovní žiaci: Aneta Vachová, Kristína Cvečková, Kamila Kovaničová, Matej Drinka, Martin Cák a Ondrej Jankovič. Družstvo žiačok získalo 4.miesto a družstvo žiakov získalo 5.miesto.

Blahoželáme!

*********************************************************

Dňa 10.januára 2020 naša škola žila opäť športom. Už tradične Miestny športový klub v spolupráci s našou školou pripravil pre žiakov 1.stupňa atletickú súťaž - Zimný halový beh. Svoje sily si v halovom behu zmerali žiaci a žiačky v 4 kategóriách. 1., 2., 3. a 4.ročník, osobitne chlapci a dievčatá. 

Vyhodnotení boli traja pretekári, ktorí boli odmenení sladkou odmenou.

Poradie je nasledovné:

1.ročník: dievčatá                

 1 Balíková Sofia

2 Gašparíková Lea

3 Parničanová Diana

1.ročník: chlapci

1 Marek Markus

2 Kudri Tobias

3 Kujovský Jaroslav

2.ročník: dievčatá

1 Kolláriková Olívia

2 Lasicová Nina

3 Macková Karin

2.ročník: chlapci

1 Mihál Samuel

2 Keveš Jakub

3 Haraj Martin

3.ročník: dievčatá

1 Klimanová Simona

2 Wallnerová Ema

3 Hollá Kristína

3.ročník: chlapci

1 Burian Samuel

2 Kudláč Damián

3 Šimunič Matias

4.ročník: dievčatá

1 Špániková Natália

2 Nemcová Dominika

3 Vajdová Sofia

4.ročník: chlapci

1 Kocák Daniel

2 Vicen Ricardo

3 Biksadský Eduard

 Výsledky spracoval: Ondrej Malík

Riaditeľ preteku : Ing. Miroslav Mihál

Hlavný rozhodca, čas : Ondrej Malík

Zapisovateľ: doprevádzajúci učiteľ ZŠ

Víťazom blahoželáme, ostatným ďakujeme za účasť.

**********************************************************

ČAROVNÝ ODKAZ VIANOC je názov detskej súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje Záhorské osvetové stredisko v Senici. Cieľom súťaže je prezentovať detské vnímanie najkrajších sviatkov roka, Vianoc, adventu a zimy. Súťaž má literárnu a výtvarnú časť a naši žiaci sa opäť zapojili vo veľkom počte:
Literárna časť: Laura Butašová zo 7.B
Výtvarná časť:
1.A: Sofia Balíková, Lea Gašparíková, Viktória Klámiková, Nina Podaná, Viktória Vaňková
I.ŠKD: Lea Gašparíková
2.A: Nina Cáková
2B.: David Filípek, Lilien Kováriková
3.A: Aneta Malíková, Daniel Cvečka
3.B: Terézia Cvečková, Lucia Macková, Tomáš Fedor, Samuel Cintula, Sabína Šedivá, Kristína Masárová
4.B: Natália Špániková
7.A: Laura Štefková
Vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo 11.12.2019 a z našej školy máme troch víťazov:
Za svoju báseň s názvom ,,Čarovný odkaz Vianoc" získala ocenenie Laura Butašová zo 7.B a vo výtvarnej časti uspela Terézia Cvečková z 3.B (Anjel) a Laura Štefková zo 7.A (Narodenie Ježiška).
Krásne práce našich dvoch ocenených žiačok boli vybrané na plagát, ktorý propaguje výstavu a ako novoročný pozdrav ZOS Senica. Všetkým oceneným blahoželáme a ostatným ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

*********************************************************

Petrohrad je mesto celosvetového významu, ležiace na severozápade Ruska. V roku 1703 ho založil Peter I. a dnes v ňom žije takmer 5 miliónov obyvateľov. Petrohrad je jedným z najkrajších miest na svete, označované aj ako Benátky severu. Vznešený výzor Petrohradu predstavujú architektonické skvosty, široké rovné ulice, priestranné námestia, parky, rieky, fontány a monumentálne sochy. Toto všetko boli námety pre kresby a maľby žiakov, ktorí sa v mesiaci november 2019 zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže PETROHRAD OČAMI DETÍ, ktorú organizovalo mesto Lučenec.

Zúčastnení žiaci:

3.A: Naďa Patvarická, Matyáš Jurík

5.A: Karolína Černá, Michaela Orgoňová, Viktória Vitálošová

6.A: Timea Michaela Korimová, Ján Gora

7.A: Andrej Ruchovanský

8.A: Ondrej Jankovič

I napriek tomu, že naši žiaci v tejto súťaži neuspeli, pri vytváraní svojich prác sa mnohému naučili a získali taktiež nové poznatky nielen o Petrohrade, ale i o ruskej histórii a kultúre. Za podporu súťaže naša škola dostala ďakovný list od primátorky mesta Lučenec. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy!

**********************************************************

ČARO ZIMY je názov výtvarnej súťaže, ktorú v mesiaci október 2019 vyhlásilo CVČ Stonožka Senica. Úlohou žiakov bolo ľubovoľnou technikou stvárniť zimu a jej špecifickú farebnosť, zimnú krajinku alebo vlastné fantazijné predstavy o tomto ročnom období. Do súťaže sa zapojili i naši výtvarníci z I. a II. stupňa:

I.ŠKD: Lea Gašparíková z 1.A

2.A: Noemi Štefková, Nina Cáková, Olívia Kolláriková

3.A: Matyáš Jurík

3.B: Margita Štefková, Simona Klimanová, Ema Wallnerová

III. ŠKD: Natália Špániková, Sofia Vajdová zo 4.B

4.B: Natália Špániková, René Vanek, Lucia Wallnerová

6.A: Kamila Kovaničová, Filip Rehák, Ján Gora, Adriána Gazárková,

Samuel Masár, Patrik Burian

Na vernisáži súťažných prác a slávnostnom vyhodnotení súťaže 10.12.2019 v CVČ Senica boli z našej školy ocenení: Lea Gašparíková z I.ŠKD a Patrik Buraj zo 6.A.

Víťazi si domov odniesli krásne diplomy, medaily a vecné ceny. K dosiahnutému úspechu im srdečne blahoželáme! Veľké poďakovanie patrí taktiež všetkým zúčastneným žiakom za reprezentáciu školy.

**********************************************************

Moderná forma komunikácie uľahčuje ľuďom život. Správy, odkazy a pozdravy si navzájom posielame cez rôzne aplikácie a klasická písomná forma zostáva v úzadí. Oživiť tradičnú podobu zasielania vianočných a novoročných blahoželaní bolo cieľom súťaže ,,NAJKRAJŠIA VIANOČNÁ POHĽADNICA", ktorú v mesiaci november 2019 vyhlásila Základná škola Borský Mikuláš. Úlohou žiakov bolo ľubovoľnou technikou vytvoriť vianočnú pohľadnicu s motívom Vianoc, adventu alebo zimy. Do súťaže sa celkovo zapojilo 68 žiakov z I. a II. stupňa, ktorí odovzdali 74 súťažných prác. Pri hodnotení pohľadníc bolo posudzované: dodržanie témy, originalita a precíznosť prevedenia.

Najkrajšiu vianočnú pohľadnicu vytvorila Kristína Vítteková zo 4.B triedy. Za svoju prácu získala diplom, poukážku na voľný nákup tovaru vo výške 7,- € a vecné ceny.

Ocenenie taktiež získali:

1.A: Viktória Klámiková

2.A: Pavol Cintula

2.B: David Filípek

3.A: Matyáš Jurík

3.B: Simona Klimanová

4.A: Jakub Cák, Jana Tománková

4.B: Natália Špániková

6.A: Nina Rousková

8.A: Tamara Macková

Uvedení žiaci boli odmenení darčekmi a všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu.

Výber z pohľadníc bol zaslaný do medzinárodnej súťaže VIANOČNÁ POHĽADNICA 2019 (Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín) a ako novoročný pozdrav obchodným partnerom školy.

**********************************************************

**********************************************************

Žiaci nasej školy sa zapojili do 3.ročníka súťaže Ypsilon-slovina je hra. Od 1. po 9.ročník súťažilo 12.12.2019 - 33 žiakov našej školy. Výsledky sa dozvedia v januári 2020. Prihlásením sú žiaci zaradení do súťaže o zaujímavé ceny. 
Prečo YPSILON?
Ypsilon - je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov z toho predmetu, uvedomiť si, že aj slovenský jazyk a literatúra je predmetom, ktorý sa dá učiť zábavnou formou! A hlavne nebáť sa pravopisu! 

**********************************************************

Dňa 12.12.2019 sa naši žiaci zúčastnili recitačnej súťaže "A slovo bolo u Boha" v Trnave. Vo veľkej konkurencii 60 súťažiacich sa umiestnili nasledovne: Ema Hasáková zo 6.A vo svojej kategórii získala 3.miesto, Eduard Biksadský zo 4.A vo svojej kategórii 2.miesto a Nikol Pukančíková z 2.B vo svojej kategórii 1.miesto - s postupom do celoslovenského kola.
Ďakujeme aj Lucii Hasákovej zo 7.A a Anete Vachovej zo 7.A za reprezentáciu školy. 
Gratulujeme a Nikol držíme palce v celoslovenskom kole! 


**********************************************************

10.12. a 11.12.2019 sa konal 41. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. Zúčastnilo sa jej 43 žiakov 3. až 8. ročníka. 
Úspešní riešitelia: 
3.ročník: Samuel Cintula, Kristína Hollá
4.ročník: Natália Špániková, Jana Tománková, Sofia Vajdová
5.ročník: Radovan Kudri, Tamara Biksadská, Matúš Sekáč, Michaela Orgoňová
6.ročník: David Michálek, Dominik Šebesta
7.ročník: Lucia Hasáková, Cristino Viveiros
8.ročník: Zuzana Tománková, Ondrej Jankovič
Títo žiaci sa budú pripravovať na okresné kolo súťaže. 
Úspešným riešiteľom gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii školy v okresnom kole.  

**********************************************************

Dňa 11.12.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu vo futsale v Senici. V našej skupine sme porazili ZŠ Dojč a ZŠ Čáry a prehrali sme s Cerovou. Našu školu reprezentovali: Patrik Benek, Martin Cák, Daniel Kozánek, Matej Drinka, Jakub Hačunda, Martin Šedivý, Jakub Tománek, Peter Vozárik a Ján Búzek. 
Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.  

**********************************************************

Centrum voľného času Beťárik Šaštín-Stráže vyhlásilo v mesiaci október 2019 výtvarnú súťaž FARBY JESENE. O tom, že jeseň má naozaj pestrú paletu farieb, nás svojimi prácami presvedčilo až 35 výtvarníkov z I. a II. stupňa.

Zúčastnení žiaci:

1.A: Lea Gašparíková, Viktória Vaňková, Eduard Cíbik, Sofia Balíková

I.ŠKD: Karin Macková, Lea Gašparíková

2.A: Jakub Keveš, Vivien Samková, Aneta Zavilinská, Nina Cáková, Olívia Kolláriková, Noemi Štefková

3.A: Naďa Patvarická, Samuel Burian, Adam Černý

3.B: Samuel Cintula, Margita Štefková, Kristína Masárová, Lucia Macková

4.A: Jana Tománková

4.B: Sofia Fíbyová, Natália Špániková, René Vanek, Kristína Vítteková, Nela Kováčová, Adam Cieslar, Lucia Wallnerová

5.A: Klaudia Michálková, Agáta Cintulová, Tamara Biksadská, Karolína Černá, Michaela Orgoňová, Nikol Bilková

7.A: Aneta Vachová

8.A: Denis Cvečka

Dňa 27.11.2019 sa v CVČ Beťárik uskutočnilo vyhodnotenie súťaže a ocenenie získali:

3. miesto - Samuel Burian z 3.A (II. kategória)

3. miesto - Aneta Vachová zo 7.A (III. kategória)

Samko a Anetka dostali krásne diplomy a vecné ceny. Oceneným víťazom srdečne blahoželáme a súčasne všetkým uvedeným žiakom ďakujeme za svedomitú a precíznu prácu a reprezentovanie našej školy!

  


**********************************************************

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo v mesiaci september 2019 VII. ročník výtvarnej súťaže OCHRANÁRIK čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, na tému: "Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne."

Do okresného kola súťaže sa zapojili nasledovní žiaci: Matyáš Jurík z 3.A, Tomáš Balík zo 4.A, Nikol Bilková z 5.A, Denis Cvečka z 8.A.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 29.11.2019 v Senici a 1.miesto s postupom do celoslovenského kola získal Tomáš Balík za svoju prácu ,,Horskí záchranári".

Tomáš bol odmenený diplomom a vecnými cenami. Víťazovi srdečne blahoželáme, držíme palce v celoslovenskom kole a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy!

  


***********************************************************

V sobotu 30.11.2019 v skorých ranných hodinách vycestovali naše mažoretky na ich prvú súťaž O Šumperský pohár do ďalekého Šumperku, kde si zmerali svoje zručnosti a šikovnosť s ostatnými mažoretkami z Českej republiky. Dievčatá mali pripravené 3 súťažné choreografie a to miniformáciu deti baton, miniformáciu kadet baton a veľkú formáciu kadet baton. Našu školu, obec Borský Mikuláš, ale aj Slovensko reprezentovalo 20 dievčat. 
Taktiež ďakujeme pánovi starostovi, ktorý dal vyrobiť našim mažoretkám transparent, ktorý ich bude reprezentoval na súťaži.
Naše mažoretky si z ďalekého Šumperku priviezli 2 x 1.miesto a 1 x 3.miesto.
miniformačky deti 1.miesto
kadet 1.miesto
veľká formácia 3.miesto

Blahoželáme!  ************************************************************

Dňa 27.novembra 2019 sa v Skalici uskutočnilo okresné kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry žiakov 8.-9. ročníka. Našu školu reprezentovala žiačka Eliška Cintulová z 8.A, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou - 5.miesto z 12. 
Eliške blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

**************************************************************

Dňa 28.novembra 2019 prebehol na našej škole veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími - VŠETKOVEDKO. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov našej školy z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Žiaci riešili 30 úloh. Vyberali jednu správnu odpoveď zo štyroch možností. V mesiaci december zverejní usporiadateľ TALENTÍDA n. o. na stránke www.vsetkovedko.sk výsledky jednotlivých súťažiacich podľa kódov pridelených deťom počas súťaže.
Želáme našim účastníkom veľa šťastia, my im budeme držať palce, aby sa im podarilo dosiahnuť čo najviac bodov, aby boli na svoje vedomosti hrdí.

***************************************************************

Súčasťou projektu HOVORME O JEDLE bola i výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE, do ktorej sa v mesiaci október zapojili viacerí žiaci z našej školy. Organizátori súťaže - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. - vyhlásili päť tém v dvoch kategóriách pre I. a II. stupeň ZŠ. Do školského kola sa zapojili žiaci: Samuel Burian z 3.A, Naďa Patvarická z 3.A, Samuel Cintula z 3.B, Agáta Cintulová z 5.A, Petra Šimková z 5.A, Karin Ružová zo 6.A, Laura Štefková zo 7.A, Aneta Vachová zo 7.A, Monika Šedivá zo 7.B, Martina Butašová zo 7.B, Klaudia Bartalová zo 7.B, Viktória Vajdová zo 7. B, Tamara Macková z 8.A.

Z celkového počtu 407 zúčastnených škôl zvíťazila LAURA ŠTEFKOVÁ zo 7.A v téme: Cukry, tuky, soľ.

Slávnostné vyhodnotenie VII. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE, literárnej, fotografickej a výtvarnej súťaže sa uskutočnilo 22. novembra 2019 v priestoroch hotela Radisson Blue Carlton Bratislava. Laura Štefková bola za svoju prácu odmenená diplomom a vecnými cenami. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia bola i prezentácia ocenených škôl v projekte Hovorme o jedle, čítanie literárnych prác, vernisáž výtvarných prác a slávnostný obed. Oceneným súťažiacim, pedagógom a pozvaným hosťom sa taktiež prihovorila podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Laura si počas tohto celodenného výletu prezrela i historické centrum Bratislavy, kde mohla čerpať mnoho nových námetov k svojej tvorbe. Držíme jej palce a želáme veľa tvorivých síl!

Do literárnej časti projektu HOVORME O JEDLE sa zapojila Laura Butašová, ktorá písala príspevok na tému: "POZNÁM ZDRAVÉ POTRAVINY, Z MÔJHO MESTA ČI DEDINY" a do fotografickej súťaže: ,,OČAMI GURMÁNA" svojou fotografiou prispela Viktória Vajdová, obidve zo 7.B.

Víťazke srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy!

*****************************************************************

Výsledky súťaže HOVORME O JEDLE sú už známe!

Naša škola sa v celkovom hodnotení VII. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE umiestnila v zlatom pásme (z celkového počtu 268 zaregistrovaných škôl). Každá trieda si v týždni od 14.10.2019 do 18.10.2019 pripravila aktivity podľa vyhlásených denných tém. Do témy: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov s názvom ORECHOVÝ DEŇ sa zapojili rôznou formou takmer všetci žiaci našej školy. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

*****************************************************************

ODPADÁČIK alebo fantázia z odpadu je názov obľúbenej regionálnej súťaže pre žiakov MŠ a ZŠ, ktorú každoročne vyhlasuje ZOS Senica. Cieľom súťaže je využiť odpadový materiál pri výrobe ,,Odpadáčika". Do tejto súťaže bolo z našej školy prihlásených 9 prác nasledovných autorov:

III.ŠKD: Nina Cáková - Stonožka Nina

Olívia Kolláriková - Kindersaurus 2

Laura Wolfová - Stonožka Laura

Vivien Samková - Kindersaurus 1

Natália Špániková - Veselé včielky

II.ŠKD: Kolektívna práca - Krokodíl

4.A: Viktória Harasníková - Vtáčia búdka

4.B: Lucia Wallnerová a Natália Špániková - Naša záhrada

5.A: Michaela Orgoňová - Bábika

Výstava ODPADÁČIK bola slávnostne otvorená 13.11.2019, kde boli vyhlásené i výsledky. Z našej školy získali ocenenie deti z II. ŠKD za kolektívnu prácu Krokodíl. Deti, ktoré sa najviac podieľali na výrobe víťaznej práce, si prevzali diplom a vecné ceny priamo v ZOS Senica. Srdečne blahoželáme a ostatným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy!

Všetky práce budú vystavené do 30.11.2019 v ZOS, Vajanského 19/5, Senica.

Fotogaléria z vernisáže výstavy je dostupná na stránke:

https://osveta-senica.sk/fotogaleria/odpadacik-2019-vernisaz/

*****************************************************************

Dňa 15. novembra 2019 sa konal v Divadle B. S. Timravy v Lučenci XXIII. ročník celoslovenského kola recitačnej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička, do ktorej postúpila Emka Hasáková a pani zástupkyňa Mgr. Simona Šedivá, ktoré v regionálnej súťaži získali 1.miesta.  Konkurencia bola naozaj veľká, pretože súťaže sa zúčastnili recitátori z najrozmanitejších kútov nášho Slovenska. 

Našu školu vzorne reprezentovala Ema Hasáková zo VI.A, ktorá súťažila v 2. kategórii, v konkurencii 10-recitátorov. Emke prajeme veľa ďalších úspechov v umeleckom prednese a radosť, ktorú s láskou odovzdáva svojim poslucháčom.  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

V 5.kategórii dospelí nás reprezentovala naša pani zástupkyňa Mgr. Simona Šedivá, ktorá získala v celoslovenskom kole 3.miesto. Blahoželáme a taktiež veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu našej školy a želáme naďalej ďalších úspechov v umeleckom prednese.

*****************************************************************

V piatok 8.novembra 2019 sa na našej škole uskutočnil 23. ročník Behu o pohár starostu obce Borský Mikuláš.
Okrem našej školy sa na pretekoch zúčastnili aj žiaci zo susedných škôl.
Žiaci zo ZŠ Šaštín-Stráže, ZŠ s MŠ Studienka,ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves, ZŠ s MŠ Dojč, ZŠ Malacky- Záhorácka, Športový klub Malacky a družobná škola Napajedla. 

Spolu štartovalo 219 žiakov

Cieľom podujatia bolo nielen uskutočnenie pretekov, ale hlavne ukázať žiakom dôležitosť pohybu, uvedomenie si jeho potreby, radosti zo športovania, ako aj dôležitosť upevňovania zdravia, pevnej vôle a prekonávanie samého seba.

Šport ako pohyb je možnosť spraviť niečo pre svoje zdravie, udržať telo v dobrej kondícii.
Šport je aj skvelý učiteľ. Učí nás usilovnosti,statočnosti,pracovať na sebe, prekonať samého seba. Trénuje nielen telo,ale aj psychiku.

Pre víťazov boli pripravené medaily, diplomy a vecné ceny a za najlepšie výsledky žiakov boli školy ocenené víťazným putovným pohárom.

Malý pohár - STAROSTU OBCE BORSKÝ MIKULÁŠ 1.-4.ročník

1. miesto ZŠ Malacky - Záhorácka
2. miesto ZŠ Napajedla
3. miesto ZŠ Borský Mikuláš


Veľký pohár - STAROSTU OBCE BORSKÝ MIKULÁŠ 5.-9.ročník

1. miesto ZŠ Napajedla
2. miesto ZŠ Malacky - Záhorácka
3. miesto ZŠ Borský Mikuláš

Víťazmi jednotlivých kategórií boli:


1.ročník dievčatá, trať 100 m


1.miesto: Alžběta Kokešová ZŠ Napajedla

2.miesto: Nina Podaná ZŠ Borský Mikuláš

3.miesto: Viktória Vaňková ZŠ Borský Mikuláš


1.ročník chlapci, trať 200 m


1.miesto: Erik Alexander Šimek ZŠ Záhorácka Malacky

2.miesto: David Holub ZŠ Napajedla 

3.miesto: Jakub Fajta ZŠ s MŠ Studienka


2.ročník dievčatá, trať 200 m


1.miesto: Tamara Kožuchová ZŠ Záhorácka Malacky

2.miesto: Amélia Zeleňáková ZŠ Záhorácka Malacky

3.miesto: Kritína Prsteková ZŠ Záhorácka Malacky


2.ročník chlapci, trať 300 m


1.miesto Viliam Straský ZŠ Záhorácka Malacky

2.miesto: Patrik Stojan ZŠ Napajedla

3.miesto: Oliver Cerva ZŠ Borský Mikuláš


3.ročník dievčatá, trať 300 m


1.miesto: Barbora Belicová ZŠ s MŠ Studienka

2.miesto: Natália Glembusová ZŠ Záhorácka Malacky

3.miesto: Karolína Velická ZŠ s MŠ Lakšarská Nová Ves


3.ročník chlapci, trať 400 m


1.miesto: Denis Alexej Foranec ZŠ Záhorácka Malacky

2.miesto: Samuel Burian ZŠ Borský Mikuláš

3.miesto: Damián Kudláč ZŠ Borský Mikuláš


4.ročník dievčatá, trať 400 m


1.miesto: Regina Slezáková AC Malacky

2.miesto: Vanda Pochylá ZŠ Napajedla

3.miesto: Andrea Mrázová AC Malacky


4.ročník chlapci, trať 500 m


1.miesto: Jan Dolanský ZŠ Napajedla

2.miesto: Eduard Biksadský ZŠ Borský Mikuláš

3.miesto: Samuel Rusnák ZŠ s MŠ Lakšarská Nová Ves


5.ročník dievčatá, trať 500 m


1.miesto: Michaela Orgoňová ZŠ Borský Mikuláš

2.miesto: Klára Andrýsková ZŠ Napajedla

3.miesto: Vanda Habová ZŠ Záhorácka Malacky


5.ročník chlapci, trať 600 m


1.miesto: Juraj Hlaváč ZŠ Záhorácka Malacky

2.miesto: Jakub Šedivý ZŠ Šaštín Stráže

3.miesto: Lukáš Suchánek ZŠ Šaštín Stráže


6.ročník dievčatá, trať 600 m


1.miesto: Hana Zalesňáková AC Malacky

2.miesto: Tereza Hanáková ZŠ Napajedla

3.miesto: Nikola Petrášová ZŠ Záhorácka Malacky


6.ročník chlapci, trať 800 m


1.miesto: Daniel Solecký ZŠ Napajedla

2.miesto: Adam Boškovič AC Malacky

3.miesto: Nikolas Ondraško ZŠ s MŠ Studienka


7.ročník dievčatá, trať 600 m 


1.miesto: Karen Grigelová ZŠ Záhorácka Malacky

2.miesto: Sára Andrýsková ZŠ Napajedla

3.miesto: Klaudia Bartalová ZŠ Borský Mikuláš


7.ročník chlapci, trať 1000 m


1.miesto: Tomáš Holub ZŠ Napajedla

2.miesto: Teodor Volek ZŠ Záhorácka Malacky

3.miesto: Jan Búzek ZŠ Borský Mikuláš


8-9.ročník dievčatá, trať 800 m


1.miesto: Laura Sedláková ZŠ Záhorácka Malacky

2.miesto: Tamara Khúlová ZŠ Šaštín Stráže

3.miesto: Viktória Burdová ZŠ Borský Mikuláš


8-9.ročník chlapci, trať 1500 m


1.miesto: Jozef Havír ZŠ Borský Mikuláš

2.miesto: David Tobola ZŠ Napajedla

3.miesto: Sean Daniel ZŠ Šaštín Stráže


Všetkým účastníkom, ktorí sa zúčastnili pretekov ďakujeme a výhercom gratulujeme.

Celá fotogaléria: https://www.facebook.com/pg/zakladnaskolaborskymikulas/photos/


*****************************************************************

Občianske združenie Rodina a spoločnosť Skalica, pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR, vyhlásilo pre školský rok 2019/2020 8. ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet.

Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na témy: zdravý životný štýl, negatívny postoj k fajčeniu alebo ako chcem stráviť voľný čas. Z našej školy sa do súťaže zapojili:

Timea Michaela Korímová zo 6.A a Jakub Nesnadný zo 7.B.

Súťaž má dve kolá a do internetového hlasovania sa môže zapojiť každý, komu sa konkrétna práca páči. V druhom kole zaslané výtvarné práce hodnotí odborná porota.

Timeu a Jakuba môžete Vašimi hlasmi podporiť bezplatným hlasovaním každých 24h do 11.1.2020 na stránke:

Hlasujte za Timeu: https://rodinabezcigariet.sk/internetova-sutaz-2019/?contest=photo-detail&photo_id=1434#img

Ďakujeme!

*****************************************************************

Dňa 23.októbra 2019 sa uskutočnili v Šaštíne Kvalifikácie na školské majstrovstvá okresu vo florbale žiakov. Naši žiaci zo 7 družstiev nepostúpili, z odohratých 3 zápasov ani neprehrali, všetky remízovali. 

Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu našej školy: Lukáš Wallner 7.A, René Wallner 7.A, Timotej Šimunič 7.A, Cristino Viveiros 7.A, Jakub Nesnadný 7.B, Matej Drinka 8.A, Denis Cvečka 8.A, Róbert Cigánek 8.A, Martin Šedivý 8.A, Martin Cák 8.A a Pavol Michalica 9.A.

*****************************************************************

Dňa 25.10.2019 sa v Senici uskutočnila regionálna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA. Naše recitátorky: Lucia Wallnerová zo 4.B - 1.kategória, Ema Hasáková zo 6.A - 2.kategória a Lucia Hasáková zo 7.A - 3.kategória.

Ema Hasáková vo svojej kategórii obsadila 1.miesto s postupom do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2019 v Lučenci.  

Taktiež našu školu reprezentovala v 5.kategórii - dospelí, naša pani zástupkyňa Mgr. Simona Šedivá, ktorá tiež získala 1.miesto s postupom do celoslovenského kola.

Blahoželáme a držíme palce k úspešnému prednesu na celoslovenskom kole!

*****************************************************************

V sobotu, 19.10.2019 sa v našej obci Borský Mikuláš uskutočnili bežecké preteky "Po búransky". Žiačky našej školy, ktoré sú členkami Miestneho športového klubu Borský Mikuláš obsadili nasledovné miesta: 

Predškoláčky: 4.miesto Izabela Drinková
Mladšia prípravka: 9.miesto Olívia Kollariková
Prípravka: 14.miesto Nina Lasicová
Najmladšie žiačky: 9.miesto Adriána Gazárková
13.miesto Agáta Cintulová
Mladšie žiačky: 6.miesto Klaudia Bartalová
Staršie žiačky:2.miesto Kristina Cvečková
Dorastenky: 6.miesto Adriana Gazárková
Juniorky: 3.miesto Kristina Cvečková

Žiačka Michaela Orgoňová, ktorá nie je členkou MŠK BM získala 2.miesto. Blahoželáme!

*****************************************************************

I tento rok sa naša škola zapojila do medzinárodnej aktivity určenej na podporu zdravého životného štýlu a pohybu pod názvom Európsky týždeň športu #BeActive. Dňa 8.10.2019 sa žiaci 8. a 9. ročníkov zúčastnili turistickej vychádzky do Smoleníc a na najvyšší vrch Malých Karpát - Záruby. Touto pohybovou aktivitou na čerstvom vzduchu sme nielen podporili myšlienku tohto podujatia a zapojili školu, ale predovšetkým sme urobili niečo dobré a prospešné pre naše zdravie.

*****************************************************************

V pondelok 30.septembra 2019 sa v Senici uskutočnila 14.regionálna súťaž v aranžovaní kvetov, ktorú usporiadal Slovenský zväz záhradkárov, Okresný výbor v Senici. Téma bola Jesenné inšpirácie. Súťaže sa zúčastnili aj naše žiačky: Anežka Mizerová z 9.A a Tamara Macková z 8.A. Dievčatám, aj napriek veľkej konkurencii, za svoje krásne výrobky získali: Anežka 5.miesto a Tamarka 4.miesto spomedzi 19-tich súťažiacich. Blahoželáme!

*****************************************************************

25. 9. 2019 sa v rekreačnom stredisku Gazárka Šaštín-Stráže uskutočnili Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov ZŠ. Našu školu reprezentovali: družstvo chlapcov: Jozef Havír z 9.A, Jakub Tománek z 9.A a Pavol Michalica z 9.A. Družstvo dievčat: Adriana Gazárková zo 6.A, Svetlana Šedivá z 9.A a Kristína Cvečková z 9.A.

Družstvo chlapcov získalo 2.miesto spomedzi 14 základných škôl a družstvo dievčat získalo 4.miesto.
Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a blahoželáme.

*****************************************************************

Vo viacžánrovej súťaži Budimírske studničky bola v školskom roku 2018/2019 úspešná Martina Butašová z vtedajšej 6.B, ktorá za 2. miesto vo výtvarnej oblasti získala krásny diplom a vecné ceny. Zároveň bol našej škole udelený Certifikát za účasť i vďaka ostatným súťažiacim v literárnej oblasti: Laura Butašová a Viktória Vajdová zo 6.B a Eliška Cintulová a Matej Drinka z minuloročnej 7.B. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme k dosiahnutým úspechom!

*****************************************************************

V mesiaci máj 2019 vyhlásila Základná škola Kúty literárnu súťaž pod názvom "Radlinského Kúty".  Svojimi literárnymi prácami prispeli žiaci vtedajšej 6.B triedy: Laura Butašová, Viktória Vajdová a Ján Búzek. Vo svojej kategórii získal Ján Búzek 2.miesto a bol ocenený knihou. 

Blahoželáme a želáme veľa inšpirácie v ďalšej literárnej tvorbe! 

**********************školský rok 2018/2019*********************

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Bratislava vyhlásili už 11. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY, do ktorej sa v závere tohto školského roka zapojila i naša škola. Motto súťaže: ,,Prebijem sa, lebo sa prebiť chcem" je venované životnej ceste, múzam a inšpiráciám veľkej osobnosti slovenského národa - Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Zúčastnení žiaci: Monika Šedivá zo 6.B, Marko Juraj Štec zo 6.B a Eliška Cintulová zo 7.B.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v mesiaci október 2019. Našim súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v medzinárodnej konkurencii!

****************************************************************

Celoslovenská súťaž Budimírske studničky má za cieľ podnecovať u žiakov umeleckú tvorivosť, rozvíjať fantáziu a sprostredkovať nové poznatky vo výtvarnej, hudobnej i literárnej oblasti. Ôsmy ročník tejto súťaže vyhlásila ZŠ s MŠ M. R. Štefánika Budimír koncom roka 2018 a z našej školy sa do nej zapojilo sedem žiakov.

Literárna časť:

Laura Butašová zo 6.B, Viktória Vajdová zo 6.B, Eliška Cintulová zo 7.B a Matej Drinka zo 7.B

Výtvarná časť:

Samuel Burian z III. ŠKD, Kristína Vítteková z 3.B, Martina Butašová zo 6.B

Vyhodnotenie súťaže prebehlo v mesiaci jún 2019 a naša žiačka MARTINA BUTAŠOVÁ získala za svoju prácu ,,Zakliata víla" 2. miesto. Víťazke blahoželáme a ostatným zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

****************************************************************

Povesti Márie Ďuríčkovej sú našim štvrtákom dôverne známe, a preto sa s chuťou zapojili do výtvarnej súťaže POVESTI DUNAJSKEJ KRÁĽOVNEJ. Túto súťaž v mesiaci február 2019 vyhlásila Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s partnermi: Literárne informačné centrum, časopis Slniečko, Vydavateľstvo Buvik, SPN - Mladé letá, Ikar a Vydavateľstvo Matice slovenskej.

Zúčastnení žiaci zo 4.A:

Nikol Bilková, Elizabeth Peltznerová, Adam Stupavský, Petra Šimková, Sara de Sousa Viveiros, Danka Wolfová

Prostredníctvom prác našich výtvarníkov sme mali možnosť pripomenúť si 100. výročie narodenia Márie Ďuríčkovej - jedinečnej slovenskej autorky, editorky a zberateľky slovenských ľudových povestí, za čo našim štvrtákom patrí veľké poďakovanie.

****************************************************************

Ministerstvo životného prostredia SR a jej organizačný garant - Slovenská agentúra životného prostredia s podporou Environmentálneho fondu, vyhlásili v mesiaci marec 2019 už 24. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej a literárnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET. Nad podujatím prevzali záštitu Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Slovenská komisia UNESCO. Poslaním súťaže Zelený svet je vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

Téma súťaže ,,Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie v ktorom žijeme"zaujala žiačky z 3.B:

Kristína Vítteková, Lucia Wallnerová, Sofia Vajdová, Natália Špániková

Uzávierka súťaže je stanovená na 28. júna 2019 a jej výsledky budú slávnostne vyhlásené počas Festivalu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA. Všetkým našim žiačkam držíme palce!

****************************************************************

Naši prváci sa v tomto školskom roku zapojili do viacerých súťaží. Jednou z nich bola výtvarná súťaž KTO NÁS CHRÁNI, ktorú každoročne vyhlasuje Záhorské osvetové stredisko v Senici a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici. Cieľom súťaže je podnietiť deti k bezpečnému správaniu sa, predchádzaniu úrazov, dopravných nehôd, k prevencii kriminality, drogových závislostí a iných negatívnych javov.

Súťaže sa zúčastnili žiaci 1.B: Dominik Trávnik, Natália Sofková a Karin Macková.

Ďakujeme za reprezentáciu školy!

Všetky súťažné práce je možné vidieť na výstave inštalovanej v priestoroch ZOS v Senici do 31.7.2019.

****************************************************************

Dňa 23.júna 2019 sa v Bratislave uskutočnili majstrovstvá Slovenska - Hľadáme nových olympionikov. Zúčastnila sa Viktória Burdová zo 7.B. Ďakujeme za reprezentáciu.

****************************************************************

Dňa 19.júna 2019 sa uskutočnil Atletický trojboj na I.ZŠ v Senici. Našu školu reprezentovali: Timotej Cák, Eduard Biksadský, Alex Kozánek, Daniel Kocák.  Ďakujeme za reprezentáciu.

****************************************************************

Dňa 18.júna 2019 sa v Dojči uskutočnil Turnaj o pohár starostky obce vo futbale. Našu školu reprezentovali žiaci: Patrik Vanek, Daniel Kozánek, Martin Šedivý, Róbert Cigánek, Peter Vozárik, Jakub Tománek, Dominik Romer, Jakub Hačunda a Martin Cák. Ďakujeme za reprezentáciu.

****************************************************************

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Senica v mesiaci apríl 2019 vyhlásila výtvarnú súťaž, ktorej ústredná téma znela: ,,Zápalky v rukách detí". Naši žiaci kreslili a maľovali hasičov pri požiarnom zásahu, hasičskú techniku a učili sa tak účinnej prevencii voči požiarom.

Zúčastnení žiaci:

1.A: Noemi Štefková, Martin Haraj

1.B: Denis Fráner, Natália Sofková, Gabriel Sekáč, Liana Kováriková, Karin Macková

III. ŠKD: Kristína Masárová

3.B: Adam Cieslar, Kristína Vítteková

Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy!

****************************************************************

Rozprávky Pavla Dobšinského vo výtvarnej tvorbe detí senického regiónu je súťaž, ktorú pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky vyhlásila Záhorská knižnica v Senici pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja. Do tejto súťaže sa zapojilo i 18 žiakov z našej školy a prostredníctvom svojich prác nám priblížili najkrajšie slovenské rozprávky: Zlatovláska, Janko Hraško, Plavčík a Vratko, Ako išlo vajce na vandrovku, O dvanástich mesiačikoch a ďalšie.

Do súťaže sa zapojili:

1.B: Monika Kozlová, David Filípek, Liana Kováriková, Radka Pittich, Karin Macková

2.B: Ema Wallnerová, Lukáš Kočík, Lucia Macková, Simona Klimanová

III.ŠKD: Kristína Masárová

3.B: Kristína Vítteková, Lucia Wallnerová, Sofia Vajdová, Kamila Cvečková, Natália Špániková

6.A: Laura Štefková

5.A: Timea Michaela Korimová

7.A: Vladimír Tršťanský

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 13. júna 2019 v Záhorskej knižnici v Senici a ocenené boli tri naše žiačky: Lucia Macková, Kristína Vítteková a Laura Štefková. Víťazky získali krásne diplomy a vecné ceny. Oceneným blahoželáme a ostatným zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy!

****************************************************************

Ministerstvo obrany SR v tomto školskom roku vyhlásilo už 18. ročník výtvarnej súťaže s názvom "Vojaci očami detí", v rámci ktorej mohli všetci žiaci základných škôl kresbami vyjadriť, ako vnímajú život profesionálnych vojakov a prácu v ozbrojených silách. Táto téma je obľúbená i u našich žiakov a do súťaže sa zapojili:

1.A: Noemi Štefková, Nina Cáková, Olívia Kolláriková

1.B: Karin Macková, David Filípek

2.B: Damián Kudláč, Milan Gora, Samuel Cintula

III.ŠKD: Matyáš Jurík, Samuel Burian

4.A: Nikol Bilková

5.A: Ján Gora

8.B: Anežka Mizerová, Natália Cáková

Všetkým zúčastneným ďakujeme za krásne práce a reprezentáciu školy!

****************************************************************

Medzinárodný projekt PO STOPÁCH MORAVIANSKEJ A VĚSTONICKEJ VENUŠE má za cieľ zvýšiť atraktívnosť kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov cezhraničného regiónu. Obec Moravany nad Váhom (Slovenská republika) v spolupráci s obcou Dolní Věstonice (Česká republika) v rámci cezhraničnej spolupráce usporiadala fotografickú súťaž Krásy a bohatstvo prírody regiónu a výtvarnú súťaž Život v regióne.

Do výtvarnej časti súťaže sa zapojila i naša žiačka LAURA ŠTEFKOVÁ zo 6.A, ktorá so svojou prácou ,,Dotyk histórie" získala krásne 1. miesto. Víťazka bola ocenená diplomom a vecnou cenou. Srdečne blahoželáme a želáme veľa inšpirácií a chuti do ďalšej tvorby!

****************************************************************

Grafický návrh obálky žiackej knižky je názov výtvarnej súťaže, ktorej už 19. ročník vyhlásilo vydavateľstvo tlačív ŠEVT a.s. Bratislava. Do tejto súťaže sa zapojili nasledovní žiaci:

5.A: Timea Michaela Korimová, Kamila Kovaničová, Ján Gora, Laura Drinková

6.A: René Wallner, Lucia Hasáková

6.B: Laura Butašová, Klaudia Bartalová, Branislav Pašmík, Jakub Nesnadný

7.A: Mária Gazárková, Mária Samková, Martin Šedivý

8.B: David Lánik

I napriek tomu, že z našej školy neuspel žiaden návrh, žiaci sa mnohému naučili, zabavili sa a dúfame, že sa tejto súťaže zúčastnia i nabudúce. Ďakujeme všetkým za reprezentáciu!

Víťazné návrhy, ktoré budú na obálke žiackej knižky v šk. r. 2020/2021 sú dostupné na: https://www.sevt.sk/ziacka-knizka/

****************************************************************

Dňa 5.júna 2019 sa v Trnave uskutočnili Majstrovstvá kraja v ľahkej atletike a zároveň súťaž Hľadáme nových olympionikov. Umiestnenia sú nasledovné:

Tomáš Kovárik - beh na 60m - 7.miesto

Daniel Kozánek - beh na 1000m - 5.miesto

Romana Križanová - nepostúpila z rozbehu na 60m

Martin Cák - nepostúpil z rozbehu na 60m

Viktória Burdová - beh na 60m - 2.miesto a zároveň postúpila na Majstrovstvá Slovenska

Ďakujeme žiakom za reprezentáciu na krajskom kole a Viktórii držíme palce na majstrovstvách Slovenska.

****************************************************************

Dňa 29.mája 2019 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Viktória Burdová, Daniel Rousek, Mária Gazárková, Jozef Havír, Svetlana Šedivá, Adriána Dúbravcová, Tomáš Kovárik, Jakub Tománek, Patrik Vanek a Nikolas Cvečka. 

Umiestnenia sú nasledovné:

Jozef Havír získal 1.miesto v hode kriketovou loptičkou a 2.miesto v behu na 1000m.

Viktória Burdová získala 2.miesto v behu na 800m.

Svetlana Šedivá získala 3.miesto v behu na 800m.

Tomáš Kovárik získal 2.miesto v behu na 60m a postupuje na krajské kolo.

V štafetovom behu získali 3.miesto Daniel Rousek, Tomáš Kovárik, Patrik Vanek a Nikolas Cvečka.

Ďakujeme žiakom za krásnu reprezentáciu našej školy a Tomášovi Kovárikovi držíme palce na krajskom kole.

****************************************************************

Žiačka Aneta Vachová získala 1.miesto v krajskom kole vo výtvarnej časti dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne. Blahoželáme.

****************************************************************

Dňa 29.mája 2019 sa žiaci II.stupňa zúčastnili anglickej súťaže Shakespeare v nás, ktorá sa konala v Šaštíne-Strážoch. V prednese súťažili Timea Korímová z 5.A, Ema Hasáková z 5.A  a v speve Kamila Kovaničová z 5.A. 

Kamila Kovaničová si za spev anglickej piesne Sway odniesla 2.miesto. Gratulujeme a želáme i naďalej veľa chuti v učení. 

****************************************************************

Dňa 28.mája 2019 sa žiaci z I.stupňa zúčastnili anglickej súťaže Shakespeare v nás,  ktorá sa konala v Šaštíne-Strážoch. Deti prežili pekné dopoludnie, ktoré sa nieslo v duchu anglického jazyka. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách: prednes poézie a prózy, vlastná tvorba, kolektívne vystúpenia - divadielka a spev. Naši žiaci súťažili: v prednese Jana Tománková z 3.A, Ella Kolláriková zo 4.A, Sara de Sousa Viveiros zo 4.A, Kristína Vavrová zo 4.A, v kolektívnom speve z 3.B: Natália Špániková, Sofia Vajdová, Lucia Wallnerová, Kristián Michalovič a Alex Kozánek, v scénke žiaci zo 4.B: Agáta Cintulová, Viktória Vitálošová, Tamara Biksadská, Karolína Černá, Elizabeth Dubraviková a Nina Gašparová. 

Spomedzi veľkej konkurencie si žiaci odniesli aj ocenenia: Sara de Sousa Viveiros 3.miesto za prednes a kolektív žiakov 3.B taktiež 3.miesto za pesničku Baby shark.

Víťazom gratulujeme a želáme veľa chuti v učení angličtiny.

****************************************************************

Dňa 23.mája 2019 sa v Sekuliach uskutočnil stolnotenisový turnaj O pohár SEKULÁČIK. Reprezentovali nasledovní žiaci: Aneta Vachová, Kristína Cvečková, Kamila Kovaničová a Matej Drinka. 

Matej Drinka získal 1.miesto cenu útechy a Kristína Cvečková 2.miesto cenu útechy.

Blahoželáme!

****************************************************************

V Senici sa uskutočnilo okresné kolo Slávik Slovenska, ktorého sa zúčastnili Kamila Kovaničová a Klára Ruchovanská. 

Kamila Kovaničová získala vo svojej kategórii 3.miesto. Blahoželáme!

****************************************************************

Dňa 21.mája 2019 za žiaci našej školy zúčastnili "Záhoráckej olympiády" v Gbeloch. Našu školu reprezentovali:

Jozef Havír v behu na 1000 m - 1.miesto

Jakub Tománek v behu na 1000 m - 2.miesto

Svetlana Šedivá v behu na 800 m - 2.miesto

Tomáš Kovárik v behu na 60 m - 3.miesto

Mária Gazárková v behu na 800 m - 4.miesto

Adriana Dúbravcová v behu na 60 m - vo svojom rozbehu obsadila 2.miesto a nepostúpila do finále

Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a želáme i naďalej veľa športových úspechov. 

****************************************************************

Dňa 17.mája 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Dopravnej súťaže v Senici. Súťaž sa skladala z teoretickej a praktickej časti. Našu školu reprezentovali: Klaudia Bartalová zo 6.B, Viktória Vajdová zo 6.B, René Wallner zo 6.A a Alex Drinka z 5.A. Žiaci sa umiestnili na peknom 3.mieste. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy. 

****************************************************************

Dňa 25.apríla 2019 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 3. a 4.ročníka

Natália Špániková z 3.B, ktorá reprezentovala tretiakov sa umiestnila na 2.mieste spomedzi 12-tich súťažiacich. 

Štvrtákov zastupovala Michaela Orgoňová zo 4.A, ktorá taktiež získala 2.miesto spomedzi 12-tich súťažiacich.

Obidvom žiačkam blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

****************************************************************

Dňa 10.mája 2019 prebehla v našej škole anglická súťaž English star, kde si mohli žiaci preveriť svoje vedomosti, zručnosti a poznatky z jednotlivých ročníkov. Žiaci riešili rôzne typy úloh primeraných veku žiakov. Do súťaže sa okrem 5. a 9.ročníka zapojili všetky ostatné ročníky. Ďakujeme za účasť. Výsledky súťaže budú zverejnené do 10.júna 2019. Žiaci môžu získať podľa %výsledku účastnícky diplom, účastnícky diplom so zlatou medailou, vecné ceny, odmeny. Veríme, že i v budúcnosti sa naši žiaci do tejto súťaže zapoja. V tomto školskom roku bolo zapojených 22 žiakov. 

****************************************************************

Dňa 7.mája 2019 sa v Senici na futbalovom štadióne konali majstrovstvá okresu v malom futbale ml.žiakov. Naši žiaci z 10-tich mužstiev obsadili pekné 2.miesto. Našu ZŠ reprezentovali: Martin Cák, Róbert Cigánek, Martin Šedivý, Daniel Kozánek, Cristino De Viveiros, Lukáš Wallner, René Wallner a Patrik Buraj. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej ZŠ.

****************************************************************
7.mája 2019 sa naši žiaci zúčastnili Súťaže civilnej ochrany v Kopčanoch. Svoje sily si zmerali so žiakmi základných škôl z okresov Senica a Skalica. Žiaci museli v čo najkratšom čase prejsť všetkými stanovišťami. Na prvom stanovišti vypracovávali test z prvej pomoci, dopravnej výchovy, civilnej ochrany a protipožiarnej ochrany. Na druhom stanovišti určovali rôzne druhy hasiacich prístrojov a so žberovkou zostriekávali plechovky. Na treťom stanovišti ukázali svoje zručnosti v streľbe zo vzduchovky na sklápacie terče. Na ďalšom stanovišti poskytovali prvú pomoc pacientovi v bezvedomí s otvorenou zlomeninou a druhému zranenému popáleninu. Okrem toho telefonovali na 112 a ohlasovali udalosť. Na štvrtom stanovišti preukázali svoje zručnosti v topografii určovaním azimutu, mierky mapy, určovaním severu a odhadovaním vzdialenosti v teréne. Na poslednom stanovišti plnili úlohy z civilnej ochrany ( PIO a plynová maska). V konkurencii skúsených CO- čkárov sa naši žiaci umiestnili na krásnom : družstvo A - 7.mieste a družstvo B - 9.mieste. Našim školským CO-čkárom: Jakub Tománek z 8.B, Daniel Rousek zo 7.B, Branislav Pašmík zo 6.B, Jakub Nesnadný zo 6.B, Monika Šedivá zo 6.B, Viktória Vajdová zo 6.B, Laura Butašová zo 6.B a Klaudia Bartalová zo 6.B gratulujeme a ďakujeme, že nabrali odvahu a svoj voľný čas venovali učeniu sa testov a príprave na súťaž.

****************************************************************

MODEL 2019 je názov výtvarnej súťaže mladých návrhárov, ktorej VI. ročník vyhlásilo CVČ Stonožka Senica v spolupráci so Študentským parlamentom Senica. Súťaže sa i tento rok zúčastnili žiaci našej školy, ktorí sa zapojili do troch kategórií - MÓDNY NÁVRH, NÁVRH DEZÉNU a MÓDNY DOPLNOK. Úlohou ,,návrhárov" bolo stvárniť ústrednú tému celej súťaže - SLOVENSKO, konkrétne hmotnú kultúru Slovenska (slovenské tradičné remeslá, slovenský ľudový odev, slovenskú architektúru, slovenský ľudový ornament). Pri tvorbe návrhov naši žiaci čerpali predovšetkým z kultúry nášho regiónu a najmä našej obce, pričom si vyskúšali nové výtvarné postupy a techniky a mnohému sa naučili. 


Práce hodnotila odborná porota na čele s Mgr. art. Eliškou Šefčíkovou, odevnou dizajnérkou a spomedzi 205 prác naši výtvarníci získali až 4 ocenenia:


Módny návrh: 

2. miesto - Ema Wallnerová z III.ŠKD (,,Zvyky a tradície")


Návrh dezénu:

 1.miesto - Sofia Vajdová z 3.B (,,Búranský fašang")
2. miesto - Viktória Vajdová zo 6.B (,,Fašangy na Búroch")
3. miesto - Aneta Vachová zo 6.A (,,Dezén - Erb Borský Mikuláš")

Výsledky súťaže boli vyhlásené na slávnostnej vernisáži 30.04.2019, kde naše víťazky získali diplomy a vecné ceny. 

Poďakovanie patrí i ostatným zúčastneným, ktorých práce môžeme obdivovať na výstave MODEL 2019 v CVČ v Senici do 23.5.2019 - Módny návrh: Martina Butašová zo 6.B, Návrh dezénu: Jozef Pradlovský z 8.A, Anežka Mizerová z 8.B, Módny doplnok: Karin Ružová z 5.A, Viktória Vajdová zo 6.B, Patrik Černý z 8.A, Tamara Gašparová zo 7.A. 

Všetkým uvedeným žiakom ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!
Fotografie z vernisáže sú dostupné na: https://www.facebook.com/pg/cvcstonozka.senica/posts/****************************************************************

GALÉRIA TALENTOV je názov viacžánrovej súťaže pre deti základných škôl a osemročných gymnázií, ktorej IX. ročník vyhlásila Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici a Základná škola s materskou školou Jána Bakossa v Banskej Bystrici. Do výtvarnej časti tejto súťaže sa v mesiaci marec 2019 zapojilo i päť žiakov našej školy, ktorí takto prezentovali svoje nadanie a zručnosť vo výtvarnom umení. Zúčastnení žiaci: 

Kristína Vítteková z 3.B (Dedinka a Krajina)

Laura Štefková zo 6.A (Orchidea)

Tamara Macková zo 7.A (Mesto)

Patrik Černý z 8.A (Technika)

Kristína Krejčiová z 8.A (Portrét)

I napriek tomu, že naši žiaci v súťaži neuspeli, oceňujeme ich snahu a prácu nad rámec povinných školských úloh. Ďakujeme všetkým za reprezentáciu školy!
****************************************************************

Centrum voľného času Beťárik vyhlásilo literárnu súťaž na tému "Slovensko, naša zem". Do tejto súťaže sa zapojili i niektorí žiaci našej školy: Laura Butašová zo 6.B, Viktória Vajdová zo 6.B a Ján Búzek zo 6.B, ktorí vytvorili krásne básne o našom Slovensku.
3.miesto vo svojej kategórii získal Ján Búzek zo 6.B. Ocenenie mu prišla odovzdať riaditeľka CVČ Mgr. Hana Komorná. Blahoželáme!