Vianočná výzdoba tried

V utorok 17.12.2019 prebehla v našej ZŠ súťaž "O najkrajšiu vianočnú výzdobu v triede". Danú súťaž vyhlásila žiacka školská rada. Na 1.stupni bolo čo obdivovať, pretože deti z 1.stupňa opäť nesklamali. Výzdoba bola prekrásna, obohatená novými vianočnými prvkami. Preto sme sa rozhodli, že na 1.stupni boli víťazmi všetky triedy. Na 2.stupni boli odmenené triedy 5.A, 6.A, 7.A, 7.B a 9.A. Zúčastnené triedy boli ocenené sladkou odmenou. Ďakujeme za účasť v súťaži.