Plán aktivít ŠKD

Plán príležitostných aktivít

Prvé oddelenie Slniečko

September

- Bezpečne do školy, zo školy - dopravná výchova

- Pošli drakov do oblakov - zhotovenie a púšťanie šarkanov

Október

- ,,Pani jeseň" - zhotovenie výrobkov z prírodného materiálu

- Naši starkí

November

- Veselé tekvičky

- Hádankovo

December

- Vítanie Mikuláša - mikulášska besiedka

- Vianoce v ŠKD

Január

- Zvieratká v zime - starostlivosť o zvieratká

- Snehová sochárska dielňa

Február

- Fašiangy Turíce - zábavné popoludnie

- Valentín v ŠKD

Marec

- Mesiac kníh - cesta rozprávkovým svetom

- "Pani Jar" - jarná výzdoba ŠKD

Apríl

- Deň zeme - kresba na asfalt

- Apríl Mesiac lesov - ochrana životného prostredia

Máj

- Honba za pokladom - hry

- Kolobežka - rýchlobežka - dopravná súťaž

Jún

- MDD - zábavné popoludnie plné hier a súťaží

- Z rozprávky do rozprávky - vedomostno-zábavné hry

Druhé oddelenie Bocianik

September

- Herbár listov - kvíz

- Kam odleteli bociany? - vychádzka k hniezdu

Október

- Šarkaniáda - zhotovenie a púšťanie šarkanov

- Deň jablka - jablko ako zdroj vitamínov

November

- Cukríková party

- Zranený bocian - dramatizácia rozprávky

December

- Rozprávkový čas Vianoc - výroba vianočných pozdravov

- Vianočná besiedka

Január

- Novoročné predsavzatia - najkrajší novoročný vinš

- Nedajme im zahynúť - kŕmidlá pre vtáčiky

Február

- Sánkovačka - hry na snehu

- Valentínky- darček pre blízkych

Marec

- Poviem ti o peknej knihe - beseda so spisovateľom

- Kedy sa vrátia bociany? - vychádzka k hniezdu

Apríl

- Deň Zeme - ekologické hry

- Prileteli bociany! - vychádzka k hniezdu

Máj

- Dopraváčik - dopravná súťaž

- Máj mesiac divadla - bábkové divadielko o bocianoch

Jún

- Superstar - súťaž v speve

- Malé bocianiky pozerajú z výšky na svet - pozorovanie, fotopríbeh

Tretie oddelenie Motýlik

September

- Pravidlá bezpečného ŠKD

- Jeseň, pani bohatá

Október

- Mesiac úcty k starším

- Hallowen v ŠKD

November

- Súťaž o najkrajšiu tekvicu

- Prišla zima

December

- Darček k Vianociam

- Vianočná besiedka

Január

- Vítanie Nového roka

- Snehuliakovo

Február

- Stavanie snehuliakov

- Valentínske srdiečko

Marec

- Nakreslím si rozprávku

- Jarné zvyky - Veľká noc

Apríl

- Deň Zeme

- Dopraváčik - dopravná súťaž

Máj

- Deň matiek - darček pre mamičku

- Súťaž v kreslení na chodník

Jún

- Deň otcov - darček pre otca

- Ukončenie školského roka diskotékou a súťaživými hrami

Štvrté oddelenie Hríbik

September

- Jesenný košík plný prekvapení

- Štyri ročné obdobia - vedomostná súťaž

Október

- Babka, a dedko, máme vás radi!

- Poklady zo školského dvora - zber prírodnín

November

- Čáry, máry...papierová čarodejnica

- Pavučinka - strašidelná výzdoba triedy

December

- Vianočný stromček- tvorivá dielňa

- Vitamíny v zime - prevencia chorôb

Január

- Novoročné predsavzatia

- Tajničkovo - súťaž medzi oddeleniami

Február

- Guľovačka na snehu

- Maňuškové divadielko

Marec

- Balónikovo - zábavná hra

- Minizáhradka v ŠKD

Apríl

- Chceme dýchať čerstvý vzduch!

- Záhradné dekorácie - jarná tvorivá dielňa

Máj

- Hrad z piesku

- Labyrint - prekážková dráha na ihrisku

Jún

- Piňata - zábavné hry k MDD

- Veselá diskotéka - ukončenie školského roka 


Spoločné aktivity

September

- Tekvicománia

Október

- Mesiac úcty k starším - zhotovenie darčeka do domova dôchodcov

November

- Hallowenpárty- diskotéka

December

- Vianočné tvorivé dielne

Január

- Rozprávkový karneval v kostýmoch

Február

- Miss a boy ŠKD

Marec

- Deň učiteľov - zhotovenie darčekov

Apríl

- Veľkonočné tvorivé dielne

Máj

- Deň matiek - zhotovenie darčeka

Jún

- Ukončenie školského roka - spoločná večerná opekačka