Plán aktivít ŠKD

Plán príležitostných aktivít

Prvé oddelenie Slniečko

September

- Bezpečne do školy, zo školy - dopravná výchova

- Pošli drakov do oblakov - zhotovenie a púšťanie šarkanov

Október

- "Pani jeseň - zhotovenie výrobkov z prírodného materialu

- Košík plný ovocia

November

- Zlatý slávik - súťaž v speve

- Hádankovo

December

- Vítanie Mikuláša - mikulášska besiedka

- Vianočná akadémia - nácvik programu

Január

- Zvieratká v zime - starostlivosť o zvieratká

- Snehová sochárska dielňa

Február

- Fašiangy Turíce - zábavné popoludnie

- Valentínska pošta - zhotovenie valentínky pre blízkych

Marec

- Mesiac kníh - cesta rozprávkovým svetom

- "Pani Jar" - jarná výzdoba ŠKD

Apríl

- Deň zeme - kresba na asfalt

- Apríl Mesiac lesov - ochrana životného prostredia

Máj

- Honba za pokladom - hry

- Kolobežka rýchlobežka - dopravná súťaž

Jún

- MDD - zábavné popoludnie plné hier a súťaží

- Z rozprávky do rozprávky - vedomostno- zábavné hry


Druhé oddelenie Bocianik

September

- Herbár listov - kvíz

- Kam odleteli bociani? - vychádzka k hniezdu

Október

- Šarkaniáda - zhotovenie a púšťanie šarkanov

- Deň jablka - jablko ako zdroj vitamínov

November

- Cukríková party

- Zranený bocian - dramatizácia rozprávky

December

- Rozprávkový čas Vianoc - výroba vianočných pozdravov

- Vianočná besiedka

Január

- Novoročné predsavzatia - najkrajší novoročný vinš

- Nedajme im zahynúť - kŕmidlá pre vtáčiky

Február

- Sánkovačka - hry na snehu

- Valentínky- darček pre blízkych

Marec

- Poviem ti o peknej knihe - beseda so spisovateľom

- Kedy sa vrátia bociani? - vychádzka k hniezdu

Apríl

- Deň Zeme - ekologické hry

- Prileteli bociany! - vychádzka k hniezdu

Máj

- Dopraváčik - dopravná súťaž

- Máj mesiac divadla - bábkové divadielko o bocianoch

Jún

- Superstar - súťaž v speve

- Malé bocianiky pozerajú z výšky na svet - pozorovanie, fotopríbeh


Tretie oddelenie Motýlik

September

- Pravidlá bezpečného ŠKD

- Leto končí

Október

- Mesiac úcty k starším

- Týždeň ovocia a zeleniny

November

- Súťaž o najkrajšiu tekvicu

- Prišla zima

December

- Darček k Vianociam

- Vianočná besiedka

Január

- Vítanie Nového roka

- Tematické práce a nástenky

Február

- Stavanie snehuliakov

- Výroba karnevalovej masky

Marec

- Mesiac knihy

- Návšteva knižnice

Apríl

- Deň Zeme

- Jarné upratovanie v okolí školy

Máj

- Deň matiek

- Súťaž v kreslení na chodník

Jún

- Vychádzky do prírody

- Ukončenie školského roka doskotékou a súťaživými hrami


Spoločné aktivity

September

- Netradičné dyňové strašidlá

Október

- Mesiac úcty k starším - zhotovenie darčeka do domova dôchodcov

November

- Hallowen

December

- Vianočné tvorivé dielne

Január

- Rozprávkový karneval

Február

- Miss a boy ŠKD

Marec

- Deň učiteľov - zhotovenie darčekov

Apríl

- Veľkonočné tvorivé dielne

Máj

- Deň matiek - zhotovenie darčeka

Jún

- Ukončenie školského roka - Balóniková párty