Literárna exkurzia Po stopách Ľudovíta Štúra

Na našej škole sa snažíme našich národovcov, spisovateľov a iných dejateľov predstaviť žiakom aj formou exkurzií, ktoré sa zameriavajú aj na lepšie spoznávanie spoločenských a historických udalostí. Cieľom exkurzie - "Po stopách Ľudovíta Štúra" bolo spoznanie miest späté so životom Jána Hollého a Ľudovíta Štúra návštevou pamätných miest a múzeí.

Žiaci 7. a 8.ročníkov sa zúčastnili dňa 15.novembra 2019 exkurzie s pani učiteľkami Mgr. Vajdovou a PhDr.Bilovskou, počas ktorej navštívili Dobrú Vodu, aby sa tu oboznámili so životom a dielom nášho slovenského Homéra, nášho rodáka Jána Hollého. Navštívili jeho pamätnú izbu - miesto súvisiace s Ľudovítom Štúrom a so spomienkou na uzákonenie spisovnej slovenčiny . Pripomenuli si návštevu Štúra, Hurbana a Hodžu u Jána Hollého, ktorý sa na fare na Dobrej Vode po vyhorení madunickej fary zdržiaval u tamojšieho farára Lackoviča. Na Dobrej Vode ťažko chorý J. Hollý prežil posledné roky svojho života a je tu aj pochovaný na miestnom cintoríne, ktorý žiaci tiež navštívili a uctili si jeho pamiatku zapálením sviečky na jeho hrobe.

Potom naša cesta pokračovala do Modry. Tu si žiaci pozreli expozíciu venovanú Ľudovítovi Štúrovi - kodifikátorovi nášho spisovného jazyka, kde si v krátkosti vypočuli jeho životopis od pani sprievodkyne.Bol v tom zahrnutý aj jeho súkromný život, jeho prvé lásky či potencionálne manželky.V múzeu sa dozvedeli, v akých podmienkach Ľudovít vyrastal, či študoval. Po návšteve múzea sa presunuli do pamätnej izby, v ktorej sa mal údajne Ľudovít skrývať počas svojho pobytu v Modre. Bola približne rovnako zariadená ako za čias Štúra. Tu sme sa dozvedeli podrobnosti z posledných rokov života národovca i okolnosti jeho tragickej smrti.

Potom nasledoval krátky rozchod na námestí v Modre, kde väčšina žiakov navštívila cukráreň.

Spoznať miesta dýchajúce históriou, spoznávať osudy známych slovenských spisovateľov a básnikov, vidieť predmety, veci, knihy, ktoré boli súčasťou ich života, vypočuť si zaujímavé rozprávania o ich živote a tvorbe - to bol cieľ tejto exkurzie a tento cieľ exkurzia určite splnila.