Triednictvo na školský rok 2020/2021          emailové adresy tr.učiteľov


I.A      Mgr. Agneša Petríková           petrikova@zsborskymikulas.sk

I.B      Mgr. Viera Širočková               sirockova@zsborskymikulas.sk

I.C      PaedDr. Emília Chodúrová      chodurova@zsborskymikulas.sk

II.A     PaedDr. Emília Chodúrová      chodurova@zsborskymikulas.sk

III.A    Mgr. Patrícia Žáčiková            zacikova@zsborskymikulas.sk

III.B     Mgr. Daniela Tomašovičová  tomasovicova@zsborskymikulas.sk

IV.A     Mgr. Milada Macková             mackova@zsborskymikulas.sk

IV.B     Mgr. Mária Cintulová               cintulova@zsborskymikulas.sk

V.A     PhDr. Jana Bilovská                 bilovska@zsborskymikulas.sk

V.B      Mgr. Rudolf hrebačka             hrebacka@zsborskymikulas.sk

VI.A     Mgr. Vlasta Vajdová               vajdova@zsborskymikulas.sk

VII.A    Mgr. Eliška Sofková                sofkova@zsborskymikulas.sk

VIII.A   Mgr. Viera Šajdíková              sajdikova@zsborskymikulas.sk

VIII.B   Mgr. Alena Naštická               nasticka@zsborskymikulas.sk

IX. A    Mgr. Jana Wallnerová             wallnerova@zsborskymikulas.sk


pedagogický asistent: Ing. Mgr. Magdaléna Havlíčková havlickova@zsborskymikulas.sk


Školský klub detí: skd@zsborskymikulas.sk

Mgr. Andrea Drinková  drinkova.andrea@zsborskymikulas.sk

Alena Májková               majkova@zsborskymikulas.sk

Alena Vaňková              vankova@zsborskymikulas.sk

Júlia Horinková             horinkova@zsborskymikulas.sk