Triednictvo na školský rok 2018/2019          emailové adresy tr.učiteľov


I.A Mgr. Agneša Petríková    petrikova@zsborskymikulas.sk

I.B Mgr. Emília Chodúrová    chodurova@zsborskymikulas.sk

II.A Mgr. Viera Širočková      sirockova@zsborskymikulas.sk

II.B Ing.Mgr. Magdaléna Havlíčková  havlickova@zsborskymikulas.sk

III.A Mgr. Zlata Drinková   zlata.drinkova@zsborskymikulas.sk, zastupkyna@zsborskymikulas.sk

III.B Mgr. Daniela Tomašovičová  tomasovicova@zsborskymikulas.sk

IV.A Mgr. Milada Macková  mackova@zsborskymikulas.sk

IV.B Mgr. Mária Cintulová   cintulova@zsborskymikulas.sk

V.A Mgr. Eliška Sofková  sofkova@zsborskymikulas.sk

VI.A Mgr. Viera Šajdíková  sajdikova@zsborskymikulas.sk

VI.B Mgr. Alena Naštická  nasticka@zsborskymikulas.sk

VII.A Mgr.Jana Wallnerová  wallnerova@zsborskymikulas.sk

VII.B Mgr. Vlasta Vajdová  vajdova@zsborskymikulas.sk

VIII.A PhDr. Jana Hudecová  hudecova@zsborskymikulas.sk

VIII.B Mgr. Melánia Zábojníková  zabojnikova@zsborskymikulas.sk

IX.A Mgr. Simona Šedivá  sediva@zsborskymikulas.sk


Školský klub detí: skd@zsborskymikulas.sk