Triednictvo na školský rok 2019/2020          emailové adresy tr.učiteľov


I.A Mgr. Agneša Petríková    petrikova@zsborskymikulas.sk

I.B Mgr. Viera Širočková      sirockova@zsborskymikulas.sk

II.A Bc. Kristína Lipárová  liparova@zsborskymikulas.sk

II.B PaedDr. Emília Chodúrová chodurova@zsborskymikulas.sk 

III.A Mgr. Milada Macková   mackova@zsborskymikulas.sk

III.B Mgr. Mária Cintulová  cintulova@zsborskymikulas.sk

IV.A Mgr. Zlata Drinková  zlata.drinkova@zsborskymikulas.sk

IV.B Mgr. Daniela Tomašovičová   tomasovicova@zsborskymikulas.sk

V.A Mgr. Vlasta Vajdová  vajdova@zsborskymikulas.sk

VI.A Mgr. Eliška Sofková  sofkova@zsborskymikulas.sk

VII.A Mgr. Martina Hasáková  hasakova@zsborskymikulas.sk

VII.B Mgr. Alena Naštická  nasticka@zsborskymikulas.sk

VIII.A Mgr. Jana Wallnerová  wallnerova@zsborskymikulas.sk

IX.A PhDr. Jana Bilovská  hudecova@zsborskymikulas.sk

pedagogický asistent: Ing. Mgr. Magdaléna Havlíčková havlickova@zsborskymikulas.sk


Školský klub detí: skd@zsborskymikulas.sk

Mgr. Andrea Drinková drinkova.andrea@zsborskymikulas.sk

Alena Májková majkova@zsborskymikulas.sk

Alena Vaňková vankova@zsborskymikulas.sk