Slávnostné otvorenie nového šk. roka 2020/2021

Prvý školský deň sa niesol podobne ako na ostatných základných školách kvôli mimoriadnej situácii v inom - nie tradičnom duchu.

Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 pre druhákov až deviatakov prebiehalo cez školský rozhlas. Náš pán riaditeľ týchto žiakov privítal, prihovoril sa zvlášť deviatakom, keďže ich čaká náročný školský rok a zástupkyňa riaditeľa školy žiakov oboznámila s organizačnými pokynmi. Potom žiaci pokračovali triednickou hodinou. Pre našich prváčikov sa privítanie uskutočnilo zvlášť na školskom ihrisku, kde ich mohol sprevádzať aj zákonný zástupca, sprevádzali ich i pani učiteľky z materskej školy. Veľmi pekný pohľad sa naskytol na nedočkavých prváčikov, ktorých je v tomto školskom roku úctyhodných 51. Okrem privítania v škole pánom riaditeľom dostali knihu od pána starostu, ktorá im bude pripomínať 1.deň v škole a malé darčeky od základnej školy. Zároveň každý prvák dostal od deviatakov balónik a podľa farby balónika vedel, do ktorej triedy bude patriť, lebo aj pani učiteľky mali takú farbu balónika. Prváci s pani učiteľkami prešli cez zlatú bránu a stali sa ozajstnými žiakmi našej školy. Vítame ich v našej veľkej školskej rodine a prajeme im veľa úspechov v školských laviciach. 

Zaželajme si, aby nový školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločných podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Úprimne si želáme, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, a nech porozumenie, tolerancia a pochopenie sú našimi najmocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním.

Všetkým prajeme, aby školský rok 2020/2021, ktorý považujeme za otvorený, bol pre nás úspešný a priniesol čo najviac príjemných situácií a veľa užitočného!