Prosíme Vás, aby ste pravidelne sledovali stránku školy, kde budú jednotliví triedni učitelia postupne zverejňovať za jednotlivé triedy úlohy na domáce precvičovanie. V tejto náročnej situácii prosíme každú našu žiačku a žiaka, aby si každý deň, približne v rovnakom čase, sadli k zošitom a učebniciam a precvičovali si učivo, nakoľko momentálne nevieme s istotou povedať, kedy opäť zasadneme do školských lavíc. Úlohy sú určené pre žiakov na individuálne štúdium. V prípade, že niečomu nerozumejú alebo im nie je niečo jasné, nech kontaktujú svojho vyučujúceho e-mailom.                                                     Odporúčame zdržiavať sa v domácom prostredí. Zároveň NEODPORÚČAME zhromažďovať sa a realizovať návštevy. 


Domáce precvičovanie šk.rok 2019/2020

- zadania úloh a cvičení sa nachádzajú v jednotlivých priečinkoch podľa triedy

- cvičenia sú aj formou pracovných listov, kto nemá možnosť vytlačiť, vypracovať do zošita odpísaním


Pani vychovávateľky si pre deti, ktoré navštevovali Školský klub detí pripravili domáce hry a tvorenie na voľný čas :-) 


Popri domácom učení už potrebujeme trocha natiahnuť aj telo, odporúčame stránku hybsadoma.sk, kde nájdete zaujímavé a jednoduché cvičenia.
Poďme na to, pohyb sa dá realizovať doma, na záhrade alebo v prírode.
Tešíme sa na Vaše fotky z domáceho cvičenia, budete inšpiráciou pre ďalších :-)
Tak čo, sedíme všetci iba pri počítači alebo sa vieme hýbať aj doma? :-)

https://www.hybsadoma.sk


Zábavné precvičovanie na počítači: ZAŽI RADOSŤ SO SJL, MAT  alebo s ANJ

Link na slovenský jazyk:  https://www.gramar.in/sk/

Link na matematiku: https://www.matika.in/sk/

Link na anglický jazyk: https://www.vcielka.online/ 

Online portály zdarma pre školákov počas koronavírusu: https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu


Vážení rodičia, reagujeme na Váš podnet, že niektoré deti nemajú v PC nainštalované programy a nejdú Vám otvoriť Word alebo Powerpoint. Posielame 2 linky na bezplatné stiahnutie daných programov. Treba len kliknúť, automaticky sa to začne sťahovať do PC a postupovať podľa zadaných krokov: 

https://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/ 

https://www.libreoffice.org/donate/dl/win-x86_64/6.4.2/sk/LibreOffice_6.4.2_Win_x64.msi?fbclid=IwAR2i3m0jXwQd2BXnWQSQFq0xB1z2yF4RSHLe17MBK_581Nmez6dgnNVaY38


! ! ! Prosíme rodičov žiakov, aby svoje deti prihlásili do www.bezkriedy.sk (pokyny pre registráciu sú nižšie rozpísané), kde im budú učitelia posielať úlohy, ktoré budú žiaci vypracovávať online a učitelia uvidia, či to daný žiak vypracoval a taktiež učitelia potrebujú spätnú väzbu. Kto nemá možnosť prihlásenia cez PC, bude svojim vyučujúcim posielať vypracované cvičenia odfotené na meilové adresy, príp. messenger. 

Postup: ako to funguje v bezkriede.sk