3.oddelenie Motýlik

3.oddelenie Motýlik


Tretie oddelenie Motýlik sa nachádza v 1.pavilóne v 1.A triede. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva vychovávateľka Alena Vaňková. 

Oddelenie navštevuje 28 detí 2. a 4. ročníka. 


Neprítomnosť dieťaťa v ŠKD

Neprítomnosť dieťaťa je potrebné vopred písomne oznámiť vychovávateľke.