3.oddelenie Motýlik

3.oddelenie Motýlik


Tretie oddelenie Motýlik sa nachádza v 1.pavilóne v 1.A triede. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva vychovávateľka Bc.Kristína Lipárová. 

Oddelenie navštevuje 25 detí 2.ročníka. 


Neprítomnosť dieťaťa v ŠKD

Neprítomnosť dieťaťa je potrebné vopred písomne oznámiť vychovávateľke.