Základný plavecký výcvik

V dňoch 8.-11.10.2019 sa naši tretiaci zúčastnili základného plaveckého výcviku v Senici. Po počiatočných obavách sa s trénermi a vodou tak skamarátili, že na konci výcviku vedeli plávať takmer všetci. Za odmenu každý získal "Mokré vysvedčenie" a mohol sa vyšantiť podľa vlastnej vôle.
Plavecký výcvik je povinnou súčasťou výučby telesnej výchovy a sme radi, že sme sa ho zúčastnili v takom hojnom počte a že sa deti buď naučili plávať alebo sa v plaveckých schopnostiach zdokonalili.