Internetová žiacka knižka

Vážení rodičia,

môžete sa prihlásiť do internetovej žiackej knižky s vlastným (rodičovským) prihlasovacím menom a heslom. Tieto prihlasovacie údaje ste obdržali od detí prostredníctvom podpisu v žiackej knižke.
Okrem Vás rodičov, triedneho učiteľa a učiteľov, ktorí vyučujú konkrétny predmet, nikto iný nebude mať k známkam Vášho dieťaťa na internete prístup. Známky budú učiteľmi čo najčastejšie aktualizované.
Dúfame, že tento "doplnkový systém" komunikácie so školou uvítate a budete s ním spokojní.
Vopred ďakujeme a veríme, že sa nám všetkým bude aj vďaka novej IŽK spolupracovať a komunikovať lepšie.


Prepojenie na internetovú žiacku knižku klikni na: