Všetkým žiakom ĎAKUJEME za účasť a bojovnosť o čo najlepšie umiestnenie v súťažiach.GRATULUJEME a povzbudzujeme k ďalšiemu úspešnému reprezentovaniu školy.

OLYMPIÁDY A SÚŤAŽE

šk.rok 2020/2021


POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ Európskeho týždňa športu

Vážení športoví priatelia,

aj v tomto roku by sme Vám chceli touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy Európskeho týždňa športu 2020. Tento rok bol výrazne poznačený pandémiou koronavírusu, ale napriek náročnej situácii a rôznym opatreniam, bol o podujatia záujem. Na Slovensku bolo registrovaných 500 podujatí vo viac než 340 mestách/obciach a do športových aktivít sa zapojilo bezmála 68 000 detí a dospelých. Sme nesmierne radi, že aj Vaše podujatie bolo medzi nimi.
Sme radi a ceníme si, že si ľudia našli spôsob, ako sa dá aj v takýchto obmedzeniach ďalej športovať a byť aktívny.
Iniciatíva na rozhýbanie čo najviac Slovákov bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Veríme, že ju podporíte, a čo je ešte dôležitejšie, že zostanete aktívni a verní pohybu a zdravému životnému štýlu po celý svoj život. #BeActive!

S pozdravom tím BeActive


Výtvarná súťaž Zver v našich lesoch

V minulom školskom roku 2019/2020 sa naši žiaci zapojili do veľmi obľúbenej výtvarnej súťaže Zver v našich lesoch, ktorú vyhlásila Obvodná poľovnícka komora pre okresy Myjava a Senica. Vzhľadom na epidemickú situáciu a pozastavenie všetkých projektov sa vyhodnotenie súťaže uskutočnilo až v mesiaci september 2020.

Veľmi nás teší, že z našej školy boli ocenené až tri výtvarníčky: Aneta Malíková zo 4.A, Laura Štefková z 8.A a Tamara Macková z 9.A. Diplomy a vecné ceny víťazkám osobne odovzdal Mgr. Art. Martin Dudáš, vedúci Spoločného školského úradu Senica.

Oceneným žiačkam blahoželáme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy!


****************************************************

OLYMPIÁDY A SÚŤAŽE

šk.rok 2019/2020

II.polrok

*********************************************************************************

Úspech v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2020

Naši víťazi regionálneho kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí - Samuel Burian z 3.A a Karin Ružová zo 6.A - uspeli i v celoštátnom kole tejto súťaže, ktorej už 35. ročník vyhlásila Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo.

Samuel získal ocenenie za prácu s názvom ,,Vesmírny drak" a Karin za prácu: ,,Vesmírna diskotéka". Našim umelcom srdečne blahoželáme a dúfame, že kreslenie a maľovanie ich bude stále baviť a budú i naďalej rozvíjať svoj talent.

Víťazné práce Samuela a Karin zdobia steny hvezdárne v Hurbanove a všetky ostatné súťažné práce sú inštalované na nástenkách v I. a II. pavilóne ZŠ.
Menný zoznam žiakov:

*********************************************************************************

V mesiaci apríl Záhorské osvetové stredisko v Senici zverejnilo výsledky súťaže Vesmír očami detí 2020. Do tejto súťaže sa vo veľkom počte zapojili i naši výtvarníci, ktorí stvárnili tajomný vesmír plný farieb a prekvapení. Žiaci najčastejšie maľovali mimozemšťanov, vesmírne rakety s kozmonautmi, ale i vlastné fantazijné predstavy o vzniku vesmíru.

Veľmi nás teší, že spomedzi 416 súťažných prác z MŠ, ZŠ a ZUŠ okresov Senica a Skalica naša škola získala až dve ocenenia s postupom do celoslovenského kola v Hurbanove.

Ocenení žiaci:

II. kategória - Samuel Burian z 3.A - Vesmírny drak

III. kategória - Karin Ružová zo 6.A -Vesmírna diskotéka

Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň všetkým súťažiacim ďakujeme za ich snahu a reprezentáciu školy!

Fotografie z výstavy sú dostupné na:

https://osveta-senica.sk/fotogaleria/vesmir-ocami-deti-2020-vystava/


Menný zoznam žiakov:*********************************************************************************

V dňoch 3.marca a 5.marca 2020 sa na našej škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník - školské kolo. Počas druhého súťažného dňa predviedli svoje recitátorské umenie žiaci 1. stupňa, ktorí súťažili v I. kategórii. Porota si postupne vypočula všetky ukážky z prózy a z poézie. Žiaci 2. stupňa boli rozdelení do dvoch kategórií. Žiaci 5. a 6. ročníka súťažili v II. kategórii a siedmaci a ôsmaci tvorili III. kategóriu. Všetkým účastníkom školského kola vyjadrujeme pochvalu za snahu a námahu počas prípravy na súťaž.

V kategórii I.stupeň sa prihlásilo 12 súťažiacich. V kategórii II.stupeň sa prihlásilo 16 žiakov.


Výsledky sú nasledovné:

I.kategória
Poézia
1.miesto: udelené nebolo

2.miesto: Sofia Vajdová a Nina Cáková

3.miesto: Olívia Kolláriková a Natália Sofková

Próza
1.miesto: Sofia Fíbyová

2.miesto: Eduard Biksadský a Lucia Wallnerová

3.miesto: Jana Tománková a Naďa Patvarická


II.kategória
Poézia
1.miesto: udelené nebolo

2.miesto: Karolína Černá

3.miesto: Dominik Šebesta

Próza
1.miesto: Elizabeth Peltznerová

2.miesto: Michaela Orgoňová

3.miesto: Ján Pašmík


III.kategória
Poézia
1.miesto: Natália Kočíková

2.miesto: Laura Butašová

3.miesto: Viktória Vajdová

Próza
1.miesto: Lucia Hasáková

2.miesto: Aneta Vachová

3.miesto: Branislav Pašmík


Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v jednotlivých vekových a žánrových kategóriách nás budú reprezentovať v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 12.marca 2020 v Kútoch.
Taktiež sa obvodného kola zúčastnia minuloroční víťazi obvodného kola, ktorí postúpili do okresného kola: Ema Hasáková a Alex Kozánek. 
Srdečne všetkým blahoželáme a držíme palce v obvodnom kole.


*********************************************************************************

Dňa 4.marca 2020 sa v Skalici uskutočnil 5.ročník súťaže "Mladý technik 2020", ktorú usporiadala firma Schaeffler spolu so SOŠS Skalica. Našu školu reprezentovalo dvojčlenné družstvo: René Wallner zo 7.A a David Michálek zo 6.A. Chlapci museli najprv riešiť zadanie teoretickej časti a v praktickej časti museli zhotoviť debničku.  Chlapci síce nevyhrali, ale svojim vystupovaním, zručnosťou, teoretickými vedomosťami z techniky, fyziky a matematiky dobre reprezentovali školu.  Zúčastnilo sa 10 ZŠ okresov Skalica a Senica. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

*********************************************************************************
V dňoch 16.1., 22.1. a 4.3.2020 sa uskutočnila na našej škole Zimná latka 2020 - dvojkolová súťaž v skoku do výšky pre žiakov 5.-9.ročníka, už tradične v spolupráci s Miestnym športovým klubom. Svoje sily si v skoku do výšky zmerali žiaci a žiačky 5.-9.ročníka, osobitne chlapci a dievčatá.


Poradie je nasledovné:
žiaci 5.-6.ročník:
1.miesto: David Michálek 6.A
2.miesto: Dominik Šebesta 6.A
3.miesto: Ján Pašmík 5.A
žiačky 5.-6.ročník:
1.miesto: Michaela Orgoňová 5.A
2.miesto: Laura Kopáčová 6.A
3.miesto: Timea Michaela Korímová 6.A
žiaci 7.-9.ročník
1.miesto: Andrej Dúbravec 7.A
2.miesto: Jakub Tománek 9.A
3.miesto: Peter Vozárik 9.A
žiačky 7.-9.ročník
1.miesto: Monika Šedivá 7.B
2.miesto: Michaela Havírová 7.A
3.miesto: Svetlana Šedivá 9.A


Žiakom blahoželáme a dúfame, že aj naďalej budú mať chuť súťažiť v tejto peknej disciplíne. 

**********************************************************************************

Dňa 6.februára 2020 sa v Senici uskutočnilo OK florbalu žiačok ZŠ. Naše dievčatá: Natália Malíková, Kristína Cvečková, Adriána Dúbravcová, Kristína Krejčiová, Viktória Burdová, Romana Križanová, Svetlana Šedivá a Aneta Vachová sa spomedzi 9-tich súťažiacich družstiev prepracovali až do finále a skončili na krásnom 4.mieste. Blahoželáme!

********************************************************************************

Dňa 6. februára sa v Senici v Centre voľného času uskutočnil 27. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenských povestí, pod názvom Šaliansky Maťko. Našu školu v I. kategórii (2.-3 ročník) reprezentovala žiačka Noemi Štefková z 2. A triedy s povesťou O dievčenskej skale od Mila Urbana. Chcete vedieť ako vznikol názov "Šaliansky Maťko"? V mestečku Šaľa sa v roku 1991 zrodila iniciatíva zorganizovať súťaž v prednese slovenských povestí, v kalendári bolo meno Matej a tak predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Šali MUDr. Svetozár Hikkel súťaž nazval podľa dátumu a miesta zrodu Šalianskym Maťkom. A keďže krátko pred týmto dátumom v matičiaroch ešte čerstvo rezonoval dátum narodenia významného slovenského spisovateľa a matičného činovníka, zakladateľa a prvého predsedu zahraničnej Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského, originálny názov súťaže s priliehavým prívlastkom bol na svete. Na súťaži sme nazbierali veľa nových skúseností do budúcich súťažných kôl a i napriek tomu, že Noemi nezískala umiestnenie, pre našu školu je víťazkou.