Všetkým žiakom ĎAKUJEME za účasť a bojovnosť o čo najlepšie umiestnenie v súťažiach.GRATULUJEME a povzbudzujeme k ďalšiemu úspešnému reprezentovaniu školy.

OLYMPIÁDY A SÚŤAŽE

šk.rok 2020/2021


Ocenenie v súťažiach Čarovný odkaz Vianoc a Čaro zimy

Čarovný odkaz Vianoc je literárna a výtvarná súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje Záhorské osvetové stredisko v Senici. Úlohou súťažiacich bolo prostredníctvom svojho umeleckého pera alebo štetca stvárniť odkaz adventu a najkrajších sviatkov roka - Vianoc. Táto súťaž je u našich žiakov mimoriadne obľúbená, o čom svedčí i veľký počet zúčastnených:

Literárna oblasť: Matúš Sekáč (Čaro Vianoc), Sarah Valúšková (Vianoce), Michaela Orgoňová (Vianočná atmosféra) zo 6.A, Laura Burtašová (Tohtoročné Vianoce) a Viktória Vajdová (Predvianočný čas online) z 8.B a Tamara Gašparová (Tajné priane) z 9.A.

Výtvarná oblasť: Rebecca Bernáthová z 1.C, Leon Kudláč z 1.C, Sofia Balíková z I. ŠKD, Dominika Matulová z 3.B, Natália Sofková z 3.B, Tamara Šedivá z II.ŠKD, Lukáš Kočík zo 4.B, Kristína Masárová zo 4. B, Karin Ružová zo 7.A, Klaudia Bartalová z 8.B,

V súťaži čarovný odkaz Vianoc boli ocenení štyria výtvarníci z našej školy:

I. stupeň: David Filípek (Traja králi) a Natália Sofková (Anjelik) z 3.B

II. stupeň: Natália Špániková (Betlemská hviezda) z 5.B a Tamara Macková (Vianoce v lese) z 9.A

V mesiaci december 2020 vyhlásilo Centrum voľného času Stonožka v Senici už štvrtý ročník výtvarnej súťaže Čaro zimy. Do tejto súťaže svojimi prácami prispeli:

Izabela Drinková z 1.B, Ema Dobiašová z 1.C, Terezka Maderičová z 1.C, Lea Gašparíková z I.ŠKD, Sofia Balíková z I.ŠKD, Natália Sofková z 3.B, Lucia Macková zo 4.B, Kristína Masárová zo 4.B, Michaela Orgoňová zo 7.A, Aneta Vachová z 8.A, Tamara Hladíková z 8.A, Karin Ružová z 8.B

V súťaži Čaro zimy uspeli: Lucia Macková (Zimný vtáčik) zo 4.B a Laura Štefková (Zimná krajina) z 8.A.

Fotogaléria z vyhodnotenie prác je dostupná na: https://www.facebook.com/cvcstonozka.senica/photos/pcb.3381125512015989/3381121208683086

Ocenení žiaci získali krásne diplomy a vecné ceny. Víťazom obidvoch súťaží srdečne blahoželáme a zároveň všetkým talentovaným súťažiacim ďakujeme za vynaložené úsilie, ktorým prispeli k reprezentácii našej školy. Motívy z vybraných prác s vianočnou alebo zimnou tematikou boli použité na novoročné pozdravy určené pre priateľov a partnerov školy.


Snehová vločka očami detí

V mesiaci december 2020 sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže Snehová vločka očami detí, ktorú vyhlásilo Občianske združenie NiJoRo Košice. Súťaž bola určená pre MŠ a I. stupeň ZŠ a z našej školy boli vybrané snehové vločky od autoriek: Vanesy Chodúrovej z 2.A, Tamary Šedivej z 3.A a Radky Pittich z 3.B. Súťaž bola na facebookovej stránke OZ NiJoRo vyhodnotená na základe ,,lajkov" a ,,Páči sa mi to" a práca našej žiačky Tamary Šedivej do uzávierky súťaže 18.12.2020 získala 1551 hlasov, čo jej prinieslo krásne druhé miesto. Tamarku celkovo zo svojich profilov podporilo 1945 hlasujúcich, ktorým patrí veľké poďakovanie. Víťazke blahoželáme, prajeme jej veľa tvorivých síl a držíme jej palce v ďalších súťažiach. Motívy zo súťažných prác boli použité na vianočné a novoročné pohľadnice, ktoré boli zaslané priateľom a partnerom školy.


Úspech v projekte Hovorme o jedle

V dňoch 16.9. až 16.10.2020 sa v našej škole uskutočnili aktivity v rámci kampane Hovorme o jedle, ktorú každoročne vyhlasuje Centrum rozvoja znalostí o potravinách a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Týchto aktivít sa zúčastnili takmer všetci žiaci našej školy v rámci troch hlavných tém, ktorými boli: 1. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov, 2. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek, 3. Cukry, tuky, soľ. Najväčší ohlas mala prvá téma, v rámci ktorej žiaci prvého stupňa usporiadali výstavu ovocia a zeleniny z vlastných záhrad, pripravili výrobky z dyne alebo dekoračné predmety pripomínajúce ovocie alebo zeleninu. Druháci si pripravili jabĺčkový deň a tretiaci prepojili tému zdravej výživy s inými predmetmi, na ktoré im p. učiteľka vytvorila pracovné listy s tematikou ovocia a zeleniny. Šiestaci si mixovali rôzne zdravé smoothie kokteily obsahujúce len ovocie a zeleninu.

V rámci témy Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek si štvrtáci pochutnali na obľúbených mliečnych produktoch, piataci vytvorili Brejky pyramídu a tretiaci spolu s ôsmakmi pripravili chutné nátierky obsahujúce mliečne výrobky. No a naši druhí štvrtáci si v rámci poslednej témy zostavili potravinovú pyramídu, v ktorej si hovorili o význame jednotlivých druhov potravín. Siedmaci sa učili o zdravých účinkoch zeleniny a ovocia, mliečnych výrobkov, mäsa a ich energetickej hodnote.

Celoslovenský projekt Hovorme o jedle mal viacero oblastí . Do fotografickej súťaže s názvom Očami gurmána sa svojimi umeleckými fotografiami zapojili: Sofia Vajdová (Ovocie a zelenina) z 5.B, Klaudia Bartalová (Mlieko a mliečne výrobky), Laura Butašová (Cukry a tuky, Chlieb a pečivo, Ovocie) a Viktória Vajdová (Ovocie a zelenina), všetky tri z 8.B.

Do literárnej časti súťaže s názvom Potravinová sebestačnosť nie je iba prázdna fráza sa svojimi básňami a poviedkami zapojili: Alex Kozánek (Jarná mrkvička) a Sofia Fibyová (Sen o jahôdke) z 5.B, Sarah Valúšková (Ovocie a zelenina), Matúš Sekáš (Potravinová sebestačnosť) a Michaela Orgoňová (Pečieme chlieb) zo 6.A.

Vo výtvarnej oblasti Chutné maľovanie bola spomedzi 261 zaregistrovaných škôl najúspešnejšia Aneta Vachová z 8.A, ktorá za svoju prácu Cukrová repa získala diplom, poukážku v hodnote 10,- € do kníhkupectva Panta Rhei a hodnotné ceny. Do tejto časti sa taktiež zapojili: Klára Štefková z 1.A, Natália Sofková z 3.B, Liana Kováriková z 3.B, Jana Tománková z 5.A, Laura Štefková z 8.A, Martina Butašová z 8.B, Tamara Macková z 9.A a Eliška Cintulová z 9.A.

Víťazke srdečne blahoželáme a všetkým žiakom, ktorí sa do projektu Hovorme o jedle zapojili, ďakujeme za snahu a reprezentáciu našej školy. Veríme, že prostredníctvom všetkých zrealizovaných aktivít sa naši žiaci o potravinách a zdravom stravovaní naučili veľa nového a zaujímavého.


Vianočná pohľadnica

Prvá vianočná pohľadnica vznikla už v r. 1843 v Anglicku. V súčasnej dobe uprednostňujeme komunikáciu prostredníctvom elektronických médií, píšeme si navzájom e-maily, SMS a správy cez rôzne aplikácie. Vzhľadom k tomu, že tradičný vianočný pozdrav má svoje čaro, naši žiaci sa i v tomto školskom roku zapojili do výroby papierových pozdravov s vlastnými návrhmi. Originálne dielka vznikali na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania alebo v domácom prostredí.

Tohtoročných 53 pohľadníc vytvorilo 41 žiakov a deti zo všetkých oddelení ŠKD. Výber z prác bol zaslaný do súťaže Vianočná pohľadnica (Dolný Kubín), do DD Borský Mikuláš a obchodným partnerom školy. Na pohľadnice boli taktiež využité motívy z výtvarných súťažných prác s vianočnou alebo zimnou tematikou od autorov: Vanesa Chodúrová z 2.A, Tamara Šedivá z 3.A, David Filípek, Radka Pittich a Natália Sofková z 3.B, Kristína Masárová zo 4.B, Karin Ružová zo 7.A, Tamara Macková z 9.A.

Najzaujímavejšie vianočné pohľadnice vytvorili: Nina Cáková a Aneta Zavilinská z 3.A, Liana Kováriková a Dominika Matulová z 3.B, Sofia Fíbyová z 5.B, Tamara Biksadská zo 6.A, Sára Zavilinská zo 7.A, Laura Štefková z 8.A.

Čestné uznanie za originalitu získali: Dominik Céteni z 3.A, Lucia Wallnerová z 5.B a Samuel Masár zo 7.A. Ocenení žiaci získali diplom a sladkú odmenu.

Všetkým žiakom a kolektívom detí z ŠKD ďakujeme za snahu a vynaloženú námahu. Dúfame, že vianočné pohľadnice vlastnoručne vyrobené našimi žiakmi urobia radosť priateľom a partnerom školy.


ODPADÁČIK alebo fantázia z odpadu je názov súťaže, ktorú v mesiaci október vyhlásilo ZOS Senica. Úlohou súťažiacich bolo z odpadového materiálu vytvoriť dekoratívny alebo úžitkový predmet, napr. hračku, stojan na perá, vázu, figúrku a pod.

Z našej školy bola v tejto súťaži úspešná Tamara Lasicová z 8.A, ktorá zrecyklovala nepotrebné koleso od bicykla a vytvorila ,,Slniečko". Jej práca už v lete zdobila minizáhradku v areáli školy a rovnako tomu bude i na jar, keď sa ,,Slniečko" opäť vráti do Zelenej oázy.

Do súťaže sa taktiež zapojili deti z II. a IV. oddelenia ŠKD, ktoré z odpadu vytvorili Raketu, Chrobáka a Šaša.

Víťazke k získaniu ocenenia srdečne blahoželáme a všetkým deťom ďakujeme za vynaloženú snahu!

Virtuálna prehliadka všetkých súťažných prác je dostupná na stránke: https://www.facebook.com/Z%C3%A1horsk%C3%A9-osvetov%C3%A9-stredisko-v-Senici-186197734741184/photos/pcb.4100807433280175/4100802843280634


Úspech v súťaži Slavistické pierko

Pri príležitosti 25. výročia založenia Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV bol vyhlásený 1. ročník súťaže Slavistické pierko na tému: ,,Slovák v srdci Európy". Slavistika je veda o Slovanoch, slovanstve, slovanských jazykoch a slovanských literatúrach. Žiaci mali možnosť prezentovať svoj talent v literárnej a výtvarnej oblasti a ich úlohou bolo zobraziť výnimočnosť a osobitosť Slovákov, čo majú podobné alebo spoločné s inými slovanskými národmi, prečo sú dôležití.

V tejto súťaži bola ocenená Natália Sofková z 3.B, ktorá vo veľkej konkurencii získala krásne 3. miesto. Natálka namaľovala motív z rozprávky O Jankovi Hraškovi, pretože práve slovenské ľudové rozprávky sú výnimočné a pre Slovensko predstavujú nesmierne kultúrne bohatstvo.

Do literárnej časti súťaže sa zapojili:

5.B: Natália Špániková (To naše Slovensko), Lukáš Černý (Slovenská zem), Adam Cieslar (Slovák v srdci Európy)

6.A: Michaela Orgoňová (Slovák v srdci Európy), Elizabeth Peltznerová (Sme iní, ale stále tí istí)

8.B: Laura Butašová (Slovák v srdci Európy), Monika Šedivá (Fašiangy)

9.A: Eliška Cintulová (Štúrovci), Mária Gazárková (Moderná doba a Štúrovci)

Do výtvarnej časti súťaže sa zapojili:

5.B: Natália Špániková (Slovenská ľudová pieseň: ,,Čížiček, čížiček ...)

8.B: Klaudia Bartalová (Zlatovláska)

9.A: Eliška Cintulová (M.R. Štefánik), Tamara Macková (Dlhý, Široký, Bystrozraký)

Víťazke srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy!


Farby jesene je názov výtvarnej súťaže, ktorú v mesiaci október vyhlásilo CVČ Beťárik Šaštín-Stráže. Naši výtvarníci sa do súťaže zapojili opäť vo veľkom počte a vo svojich kresbách a maľbách sa pokúsili zachytiť krásne farby jesene na stromoch, listoch a plodoch. To, že sa im to naozaj podarilo, dokazujú až tri ocenenia, ktoré získali:

1. miesto .........Nina Cáková z 3.A (I. stupeň ZŠ)

1. miesto .........Viktória Vajdová z 8.B (II. stupeň ZŠ)

3. miesto .........Natália Špániková z 5.B (II. Stupeň ZŠ)

Okrem víťaziek patrí uznanie i ostatným súťažiacim:

1.A: Alžbeta Cintulová, Martin Šajdík, Patrik Wallner, Tamara Tománková, Sofia Krutá

2.A: Sofia Balíková, Lea Gašparíková, Diana Parničanová, Karin Dobiašová, Lucia Tománková, Jaroslav Kujovský, Viktória Vaňková

I.ŠKD: Sofia Balíková, Lea Gašparíková

3.B: Nina Lasicová, Natália Sofková,

4.B: Lucia Macková

5.A: Eduard Biksadský,

5.B: Kristína Vítteková

6.A: Agáta Cintulová, Sebastián Sarközy, Michaela Orgoňová

8.A: Aneta Vachová, Tamara Hladíková

8.B: Jakub Nesnadný, Monika Šedivá

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za snahu a reprezentáciu školy.


POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ Európskeho týždňa športu

Vážení športoví priatelia,

aj v tomto roku by sme Vám chceli touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy Európskeho týždňa športu 2020. Tento rok bol výrazne poznačený pandémiou koronavírusu, ale napriek náročnej situácii a rôznym opatreniam, bol o podujatia záujem. Na Slovensku bolo registrovaných 500 podujatí vo viac než 340 mestách/obciach a do športových aktivít sa zapojilo bezmála 68 000 detí a dospelých. Sme nesmierne radi, že aj Vaše podujatie bolo medzi nimi.
Sme radi a ceníme si, že si ľudia našli spôsob, ako sa dá aj v takýchto obmedzeniach ďalej športovať a byť aktívny.
Iniciatíva na rozhýbanie čo najviac Slovákov bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Veríme, že ju podporíte, a čo je ešte dôležitejšie, že zostanete aktívni a verní pohybu a zdravému životnému štýlu po celý svoj život. #BeActive!

S pozdravom tím BeActive


Výtvarná súťaž Zver v našich lesoch

V minulom školskom roku 2019/2020 sa naši žiaci zapojili do veľmi obľúbenej výtvarnej súťaže Zver v našich lesoch, ktorú vyhlásila Obvodná poľovnícka komora pre okresy Myjava a Senica. Vzhľadom na epidemickú situáciu a pozastavenie všetkých projektov sa vyhodnotenie súťaže uskutočnilo až v mesiaci september 2020.

Veľmi nás teší, že z našej školy boli ocenené až tri výtvarníčky: Aneta Malíková zo 4.A, Laura Štefková z 8.A a Tamara Macková z 9.A. Diplomy a vecné ceny víťazkám osobne odovzdal Mgr. Art. Martin Dudáš, vedúci Spoločného školského úradu Senica.

Oceneným žiačkam blahoželáme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy!


****************************************************

OLYMPIÁDY A SÚŤAŽE

šk.rok 2019/2020

II.polrok

*********************************************************************************

Úspech v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2020

Naši víťazi regionálneho kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí - Samuel Burian z 3.A a Karin Ružová zo 6.A - uspeli i v celoštátnom kole tejto súťaže, ktorej už 35. ročník vyhlásila Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo.

Samuel získal ocenenie za prácu s názvom ,,Vesmírny drak" a Karin za prácu: ,,Vesmírna diskotéka". Našim umelcom srdečne blahoželáme a dúfame, že kreslenie a maľovanie ich bude stále baviť a budú i naďalej rozvíjať svoj talent.

Víťazné práce Samuela a Karin zdobia steny hvezdárne v Hurbanove a všetky ostatné súťažné práce sú inštalované na nástenkách v I. a II. pavilóne ZŠ.
Menný zoznam žiakov:

*********************************************************************************

V mesiaci apríl Záhorské osvetové stredisko v Senici zverejnilo výsledky súťaže Vesmír očami detí 2020. Do tejto súťaže sa vo veľkom počte zapojili i naši výtvarníci, ktorí stvárnili tajomný vesmír plný farieb a prekvapení. Žiaci najčastejšie maľovali mimozemšťanov, vesmírne rakety s kozmonautmi, ale i vlastné fantazijné predstavy o vzniku vesmíru.

Veľmi nás teší, že spomedzi 416 súťažných prác z MŠ, ZŠ a ZUŠ okresov Senica a Skalica naša škola získala až dve ocenenia s postupom do celoslovenského kola v Hurbanove.

Ocenení žiaci:

II. kategória - Samuel Burian z 3.A - Vesmírny drak

III. kategória - Karin Ružová zo 6.A -Vesmírna diskotéka

Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň všetkým súťažiacim ďakujeme za ich snahu a reprezentáciu školy!

Fotografie z výstavy sú dostupné na:

https://osveta-senica.sk/fotogaleria/vesmir-ocami-deti-2020-vystava/


Menný zoznam žiakov:*********************************************************************************

V dňoch 3.marca a 5.marca 2020 sa na našej škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník - školské kolo. Počas druhého súťažného dňa predviedli svoje recitátorské umenie žiaci 1. stupňa, ktorí súťažili v I. kategórii. Porota si postupne vypočula všetky ukážky z prózy a z poézie. Žiaci 2. stupňa boli rozdelení do dvoch kategórií. Žiaci 5. a 6. ročníka súťažili v II. kategórii a siedmaci a ôsmaci tvorili III. kategóriu. Všetkým účastníkom školského kola vyjadrujeme pochvalu za snahu a námahu počas prípravy na súťaž.

V kategórii I.stupeň sa prihlásilo 12 súťažiacich. V kategórii II.stupeň sa prihlásilo 16 žiakov.


Výsledky sú nasledovné:

I.kategória
Poézia
1.miesto: udelené nebolo

2.miesto: Sofia Vajdová a Nina Cáková

3.miesto: Olívia Kolláriková a Natália Sofková

Próza
1.miesto: Sofia Fíbyová

2.miesto: Eduard Biksadský a Lucia Wallnerová

3.miesto: Jana Tománková a Naďa Patvarická


II.kategória
Poézia
1.miesto: udelené nebolo

2.miesto: Karolína Černá

3.miesto: Dominik Šebesta

Próza
1.miesto: Elizabeth Peltznerová

2.miesto: Michaela Orgoňová

3.miesto: Ján Pašmík


III.kategória
Poézia
1.miesto: Natália Kočíková

2.miesto: Laura Butašová

3.miesto: Viktória Vajdová

Próza
1.miesto: Lucia Hasáková

2.miesto: Aneta Vachová

3.miesto: Branislav Pašmík


Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v jednotlivých vekových a žánrových kategóriách nás budú reprezentovať v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 12.marca 2020 v Kútoch.
Taktiež sa obvodného kola zúčastnia minuloroční víťazi obvodného kola, ktorí postúpili do okresného kola: Ema Hasáková a Alex Kozánek. 
Srdečne všetkým blahoželáme a držíme palce v obvodnom kole.


*********************************************************************************

Dňa 4.marca 2020 sa v Skalici uskutočnil 5.ročník súťaže "Mladý technik 2020", ktorú usporiadala firma Schaeffler spolu so SOŠS Skalica. Našu školu reprezentovalo dvojčlenné družstvo: René Wallner zo 7.A a David Michálek zo 6.A. Chlapci museli najprv riešiť zadanie teoretickej časti a v praktickej časti museli zhotoviť debničku.  Chlapci síce nevyhrali, ale svojim vystupovaním, zručnosťou, teoretickými vedomosťami z techniky, fyziky a matematiky dobre reprezentovali školu.  Zúčastnilo sa 10 ZŠ okresov Skalica a Senica. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

*********************************************************************************
V dňoch 16.1., 22.1. a 4.3.2020 sa uskutočnila na našej škole Zimná latka 2020 - dvojkolová súťaž v skoku do výšky pre žiakov 5.-9.ročníka, už tradične v spolupráci s Miestnym športovým klubom. Svoje sily si v skoku do výšky zmerali žiaci a žiačky 5.-9.ročníka, osobitne chlapci a dievčatá.


Poradie je nasledovné:
žiaci 5.-6.ročník:
1.miesto: David Michálek 6.A
2.miesto: Dominik Šebesta 6.A
3.miesto: Ján Pašmík 5.A
žiačky 5.-6.ročník:
1.miesto: Michaela Orgoňová 5.A
2.miesto: Laura Kopáčová 6.A
3.miesto: Timea Michaela Korímová 6.A
žiaci 7.-9.ročník
1.miesto: Andrej Dúbravec 7.A
2.miesto: Jakub Tománek 9.A
3.miesto: Peter Vozárik 9.A
žiačky 7.-9.ročník
1.miesto: Monika Šedivá 7.B
2.miesto: Michaela Havírová 7.A
3.miesto: Svetlana Šedivá 9.A


Žiakom blahoželáme a dúfame, že aj naďalej budú mať chuť súťažiť v tejto peknej disciplíne. 

**********************************************************************************

Dňa 6.februára 2020 sa v Senici uskutočnilo OK florbalu žiačok ZŠ. Naše dievčatá: Natália Malíková, Kristína Cvečková, Adriána Dúbravcová, Kristína Krejčiová, Viktória Burdová, Romana Križanová, Svetlana Šedivá a Aneta Vachová sa spomedzi 9-tich súťažiacich družstiev prepracovali až do finále a skončili na krásnom 4.mieste. Blahoželáme!

********************************************************************************

Dňa 6. februára sa v Senici v Centre voľného času uskutočnil 27. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenských povestí, pod názvom Šaliansky Maťko. Našu školu v I. kategórii (2.-3 ročník) reprezentovala žiačka Noemi Štefková z 2. A triedy s povesťou O dievčenskej skale od Mila Urbana. Chcete vedieť ako vznikol názov "Šaliansky Maťko"? V mestečku Šaľa sa v roku 1991 zrodila iniciatíva zorganizovať súťaž v prednese slovenských povestí, v kalendári bolo meno Matej a tak predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Šali MUDr. Svetozár Hikkel súťaž nazval podľa dátumu a miesta zrodu Šalianskym Maťkom. A keďže krátko pred týmto dátumom v matičiaroch ešte čerstvo rezonoval dátum narodenia významného slovenského spisovateľa a matičného činovníka, zakladateľa a prvého predsedu zahraničnej Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského, originálny názov súťaže s priliehavým prívlastkom bol na svete. Na súťaži sme nazbierali veľa nových skúseností do budúcich súťažných kôl a i napriek tomu, že Noemi nezískala umiestnenie, pre našu školu je víťazkou.