Medzinárodný deň školských knižníc 2020

Každoročne si 4.októbrový pondelok pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Tento deň je oslavou školských knižníc, podporuje vzťah ku knihám a k čítaniu, poukazuje na dôležitosť knižníc pri vzdelávaní mladej generácie. Tohtoročná téma znela: "Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou."  S knihou prichádzame do styku od útleho veku. V rôznych podobách, v rôznych situáciách. Je tu už viac ako 2 tisíc rokov. Obklopuje nás aj napriek obrovskej digitalizácii sveta. Každý z nás vlastní niekoľko kníh. Niektorí ich považujú za izbovú dekoráciu na doplnenie prázdneho miesta na poličke, iné dokážu oceniť ich hodnotu. Vďaka knihe sa sny čitateľov stanú skutočnosťou, zžijú sa s osudmi literárnych hrdinov, navštívia neznáme krajiny, poodhalia ľudské duše a povahy. Knihu berieme do rúk, aby sme sa odpútali od každodenných starostí. Nezabúdajme preto na túto vernú priateľku a siahajme po dobrej knihe čo najčastejšie. Dôležitosť knihy v našom živote je individuálna. Pre niekoho znamená viac, pre niekoho menej. Zhodneme sa v jednom. Kniha je studnicou múdrosti. A preto aj naši žiaci 1.stupňa oslávili tento deň svojou obľúbenou knihou :-)