Halloweenské vyučovanie 2.B

Celý deň sa 2.B vyučovala v čarodejníckej škole, kde sa venovali novému rozlišovaciemu znamienku mäkčeň, vypracovávali strašidielkový pracovný list, čítali príbeh o Bodríkovi a čarodejníci pomáhali s počítaním začarovaných príkladov. Na prvouke si pripomenuli pamiatku zosnulých a zhotovovali sviečku so srdiečkami. Za odmenu si všetci pochutnali na " žabacích " mufinkách.