História školy


V Borskom Mikuláši venovali obyvatelia obce významný dôraz na vzdelanie svojich detí. Máme viacero významných osobností: Ján Hollý, Jozef Ščasný, Víťazoslav Cintula, Ján Sekáč, Fridrich Weinwurm, Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.

Na začiatku 20. storočia založil Karol Nečesálek (priateľ Dr. Pavla Blahu) spolu s učiteľom Alexandrom Holovičom z Borského Petra školskú štepnicu, ktorú nazývali Panšula = Baumschule. Chlapci sa vzdelávali v oblasti ovocinárstva a zároveň sa venovali aj literárnej práci. Štepnica mala významné postavenie, čo dokazuje aj štátne vyznamenanie, ktoré získala trikrát.

Významné miesto v našej obci zaujali dva spolky - potravný a úverový spolok, ktorý založili opäť Karol Nečesálek a učiteľ Alexander Holovič. Pomocou ich prispievania boli vybudované dve poschodové školy (väčšia pre staršie deti v Borskom Mikuláši a menšia pre mladšie deti v Borskom Petri) ešte pred prvou svetovou vojnou.

Základná škola, ktorá pôsobí dodnes, bola vybudovaná v roku 1964. Bola postavená aj telocvičňa, hospodársky pavilón a bytovka.

Slávnostné otvorenie nových priestorov sa uskutočnilo dňa 4. decembra 1965 aj za prítomnosti televízie. Otvorené boli dva pavilóny, telocvičňa, hospodársky pavilón, školská jedáleň a školská bytovka.

Prvou riaditeľkou sa stala Alena Ulrichová, zástupcovia školy boli Mgr. Štefan Bulka a Hermína Šedivá. V šk. r. 1965/1966 navštevovalo základnú školu 692 žiakov a pracovalo v nej 36 zamestnancov.