Základné údaje o občianskom združení


Obchodné meno: Občianske združenie Krok do budúcnosti
Sídlo: Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie

Dňa 26.02.2015 sa konala Ustanovujúca členská schôdza, na ktorej boli zvolení:

Štatutárny orgán: predseda: Mgr. Zlata Drinková

Rada OZ: hospodár: Bc.Lenka Linková
člen: Mgr. Monika Cáková
člen: Bc.Rudolf Šedivý

Revízna komisia: člen: Iveta Jankovičová
člen: Mgr. Jana Wallnerová

Číslo účtu: SK 730200 000000 3492731953, SWIFT SUBA SKBX.

Do poznámky prosíme uviesť "Vaše meno".