Svetový deň duševného zdravia

Svetový deň duševného zdravia sa oslavuje v mesiaci október a tento rok sa zameral práve na mládež a mladých ľudí v meniacom sa svete. Svetový deň duševného zdravia založila Federácia v roku 1992.

Cieľom tohtoročného dňa duševného zdravia je upriamiť pozornosť na problémy, ktorým mládež a mladí dospelí v súčasnej dobe čelia a čo potrebujú, aby mohli vyrastať zdraví, šťastní a odolní.
Pri tejto príležitosti bol vyhlásený žiackou školskou radou tematický deň - FAREBNÝ DEŇ. Naši žiaci prišli v tento deň oblečení vo farebnom oblečení.