3.A

ANJ - vypracovať v pracovnom zošite chýbajúce cvičenia, slovnú zásobu vzadu v PZ doplniť a obrázky vyfarbiť, okrem 15 L


aktualizované v pondelok 15.6.2020


aktualizované v pondelok 8.6.2020 


aktualizované v pondelok 1.6.2020


aktualizované v piatok 29.5.2020


aktualizované v pondelok 25.5.2020 


aktualizované v pondelok 18.5.2020 

Prosíme rodičov, ktorí neodoslali prihlášky na NAV/ETV a do Školského klubu detí, aby tak urobili čo najskôr. Ďakujeme 


aktualizované v pondelok 11.5.2020 

Oznam: Vážení rodičia, aj v budúcom školskom roku máte možnosť si vybrať pre svoje deti povinne voliteľný predmet : Náboženská výchova/Etická výchova. Na hlavnej webovej stránke našej školy sa nachádza prihlasovací formulár, ktorý Vás poprosíme elektronicky vyplniť a odoslať. Vypĺňajú ho rodičia žiakov, ktorí v tomto školskom roku navštevujú I. až VIII. ročník . Ďakujeme za spoluprácu. 

Oznam: Vážení rodičia, na stránke školy sa nachádza záväzná prihláška do Školského klubu detí v školskom roku 2020/2021. Vypĺňajú ju rodičia žiakov, ktorí v tomto školskom roku navštevujú I., II. a III. ročník. Súčasťou prihlášky je možnosť prihlásenia Vášho dieťaťa do Ranného školského klubu detí. Vyplnenú a podpísanú prihlášku Vás poprosíme poslať na zapis@zsborskymikulas.sk alebo vložiť do schránky v I.pavilóne ZŠ Borský Mikuláš prípadne osobne vedeniu v čase od 8.00 do 10.00hod. v II.pavilóne ZŠ. Ďakujeme za spoluprácu. 


aktualizované v pondelok 4.5.2020 


aktualizované v pondelok 27.4.2020 


aktualizované v pondelok 20.4.2020 


aktualizované v piatok 17.4.2020

PRI/ 3.A

Prosím zapísať si do zošita, môžete si nalepiť obrázok živočícha (dobrovoľne ) .

Jašterica múrová.

Prostredie: Pri zrúcaninách, kameňolomoch, násypoch ciest a koľajníc. Pokrytie tela: Šupiny žltohnedej až červenohnedej farby na chrbte. Brucho má bielej až žltej farby. Má plochú a zašpicatenú hlavu, dlhý tenký chvost, silné a dlhé končatiny. Dýchanie: Pľúcami. Pohyb: Po kolmých stenách, výborne skáče. Rozmnožovanie: Mláďatá sa liahnu z vajec. Potrava: Pavúky, motýle, hmyz, húsenice.

Učebnica 49 /6 ----vypracovať, poslať na kontrolu do 22.04. 2020

VLA / 3.A

JESEŇ a premeny Jurkovej a Katkinej obce.

Vypracovať úlohy v učebnici VLA,s.12 / 1, 2, 3, 4, ---prosím poslať na kontrolu do 22.04. 2020 .  


aktualizované v stredu 15.4.2020

Úlohy sú priebežne vymázavané.