Triednické hodiny na školský rok 2019/2020

- spravidla vždy 1.týždeň v danom mesiaci


I.A Mgr. Agneša Petríková       streda 5. vyučovacia hodina

I.B Mgr. Viera Širočková          utorok 5. vyučovacia hodina

I.C       PaedDr. Emília Chodúrová

II.A PaedDr. Emília Chodúrováutorok 5. vyučovacia hodina

III.A Mgr. Patrícia Žáčiková       streda 6. vyučovacia hodina

III.B Mgr. Daniela Tomašovičová        streda 5. vyučovacia hodina

IV.A Mgr. Milada Macková

IV.B Mgr. Mária Cintulováštvrtok 5. vyučovacia hodina

V.A       PhDr. Jana Bilovská         štvrtok 6. vyučovacia hodina

V.B       Mgr. Rudolf Hrebačka

VI.A Mgr. Vlasta Vajdová        piatok 6. vyučovacia hodina

VII.A     Mgr. Eliška Sofková 

VIII.A    Mgr. Viera Šajdíková       streda 7. vyučovacia hodina

VIII.B    Mgr. Alena Naštická  utorok 7. vyučovacia hodina

IX.A      Mgr. Jana Wallnerová     utorok 7. vyučovacia hodina