Triednické hodiny na školský rok 2019/2020

- spravidla vždy 1.týždeň v danom mesiaci


I.A Mgr. Agneša Petríková       streda 5. vyučovacia hodina

I.B Mgr. Viera Širočková          utorok 5. vyučovacia hodina

II.A PaedDr. Emília Chodúrováutorok 5. vyučovacia hodina

II.B PaedDr. Emília Chodúrováutorok 5. vyučovacia hodina

III.A Mgr. Milada Macková       streda 6. vyučovacia hodina

III.B Mgr. Mária Cintulová        streda 5. vyučovacia hodina

IV.A Mgr. Zlata Drinková          streda 6. vyučovacia hodina

IV.B Mgr. Daniela Tomašovičovičováštvrtok 5. vyučovacia hodina

V.A Mgr. Vlasta Vajdová          štvrtok 6. vyučovacia hodina

VI.A Mgr. Eliška Sofková         piatok 6. vyučovacia hodina

VII.A Mgr. Martina Hasáková  utorok 7. vyučovacia hodina

VII.B Mgr. Alena Naštická       streda 7. vyučovacia hodina

VIII.A Mgr. Jana Wallnerová   utorok 7. vyučovacia hodina

IX.A PhDr. Jana Bilovská        utorok 7. vyučovacia hodina