Lyžiarsky výcvik Ski Mráznica

Od 10. do 14.februára 2020 si 40 žiakov z 8. a 9.ročníka užilo zimnú atmosféru na lyžiach. Tú pravú snehobielu nádielku sme zažili na lyžiarskom výcviku v krásnom prostredí v obci Hnilčík, neďaleko mesta Spišská Nová Ves, v tesnom susedstve Národného parku Slovenský raj, v nadmorskej výške 705 - 1035 m.n.m.

Naši lyžiari absolvovali základy lyžovania za pomoci inštruktorov Mgr.Eduarda Černa, inštruktorov z lyžiarskeho strediska, Mgr.Vlasty Vajdovej a Mgr.Simony Šedivej. Pani Andrea Pavlíková zabezpečila zdravotnícky dohľad. Ubytovaní sme boli priamo na zjazdovke, kde sme mali zabezpečenú celodennú stravu i pitný režim. Na lyžiarsky výcvik nám bol poskytnutý príspevok 150 eur na žiaka od Ministerstva školstva VVaŠ SR, pre žiakov, ktorí sa zúčastnili 1x.

Po ranných rozcvičkách na svahu sme pripli na nohy lyže a hor sa na vleky. Boli sme rozdelení v troch skupinách a každá z nich mala svoj program. Pokročilí mohli zdolávať svah na dlhšej a strmšej zjazdovke a začiatočníci si osvojovali základy lyžovania na menšej zjazdovke pod vedením našich inštruktorov.

Žiaci majú veľa pekných zážitkov nielen z lyžovania, ale aj z pestrých aktivít, ktoré sme spoločne organizovali v podvečerných hodinách (vedomostné kvízy, izba baví izbu, disko, maškarák). V stredu popoludní, v rámci oddychového dňa sme absolvovali vychádzku po okolí, navštívili sme Banské múzeum a taktiež sme sa na krytej korčuliarskej ľadovej ploche vyšantili na korčuliach.

Môžeme spokojne konštatovať, že všetci žiaci zvládli základy lyžiarskeho výcviku. Svoje nadobudnuté, alebo už zdokonalené lyžiarske schopnosti mohli naši žiaci predviesť počas lyžiarskej súťaže, ktorá sa konala vo štvrtok. Večer nás čakalo záverečné vyhodnotenie lyžiarskeho výcviku, kde sme boli ocenení medailou, sladkosťou a vecnými cenami od našich sponzorov, lyžiarskym diplomom o absolvovaní lyžiarskeho výcviku, pochvalou v kategórii "top lyžiarka na svahu" a v kategórii "lyžiar-frajer" a tiež každý lyžiar získal snežné uznanie "za najúžasnejšie pády" - veru tých bolo :-)

Posledné spoločné fotky, pohľady do údolia, smútok z odchodu, ale aj radosť z návratu domov, to všetko sme pociťovali pri poslednej jazde na svahu. V piatok sa unavení, ale plní zážitkov a nových skúseností vrháme do náručia rodičov a odchádzame domov oddychovať. Dúfame, že sa do tohto príjemného strediska opäť vrátime na budúci rok.

Ďakujeme inštruktorom za mimoriadne náročnú prácu so začiatočníkmi, pani sestričke za lekársku starostlivosť a samozrejme žiakom za ich výborné správanie počas celého lyžiarskeho výcviku.
Všetkým patrí veľká pochvala za snahu a pokrok v zdolávaní lyžiarskych zjazdoviek a za priateľské správanie k druhým.

Taktiež ďakujeme našim sponzorom, hlavne rodičom, ktorí nám poskytli finančný príspevok, za ktorý sme mohli zakúpiť sladké odmeny a vecné ceny.