Imatrikulácie prváčikov

V utorok 29.októbra 2019 sa v našej škole uskutočnila Imatrikulácia prvákov. Program sa začal o 17.hodine, kedy deviataci, ktorí imatrikuláciu organizovali privítali všetkých rodičov. Prváci sa rodičom predstavili pekným programom. Potom si ich deviataci rozdelili do skupín a prváci plnili úlohy na stanovištiach. Po splnení úloh, ktoré boli zamerané na budúce povolania boli prváci prijatí do žiackeho cechu. Deti si vyskúšali povolanie: rybára, krajčíra-návrhára, cukrára, murára, kaderníčky, futbalistu, vojaka, detektíva i hasiča. Prvákov dané aktivity zaujali a svedomito ich plnili. Dostali za ne pekný imatrikulačný list od pána riaditeľa. Určite sa im ľahšie pracovalo v peknom imatrikulačnom tričku, ktoré dostali ako darček. Tričko prvákom zakúpilo Občianske združenie Krok do budúcnosti, za ktoré ďakujeme. Taktiež ďakujeme všetkým rodičom, ktorí zabezpečili občerstvenie na imatrikuláciu. Dúfame, že zostane tento deň pre nich príjemnou spomienkou, spojenou s nástupom do základnej školy. 

Celá fotogaléria: https://www.facebook.com/