Slávnostné otvorenie nového šk.roka 2019/2020

Zafúkal vietor septembrový a otvoril bránu našej základnej školy ...


Slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa uskutočnilo dňa 2.9.2019 o 8:00h. na školskom ihrisku ZŠ Borský Mikuláš. Po zaznení Hymny SR sa prihovorili žiakom, rodičom, pedagógom i ostatným zamestnancom školy pozvaní hostia.
Povzbudivé slová obsahoval aj príhovor nového pána riaditeľa Ing. Miroslava Mihála.
Ani tohto roku sme nezabudli na pasovanie prvákov, ktoré pripravili naši deviataci. Zo škôlkarov sa stali ozajstní a právoplatní žiaci našej základnej školy - po splnení slávnostného sľubu prešli zlatou bránou, kde ich pasoval pán riaditeľ veľkou ceruzou a u pani zástupkyne podpísali pečiatkou prsta uvítací list a tým boli prijatí do žiackeho cechu.
Po organizačných pokynoch, ktoré prečítala pani zástupkyňa Mgr. Simona Šedivá, si vyučujúci pripravili prvé triednické hodiny so svojimi žiakmi.


Prajeme Vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok 2019/2020.