Voľné pracovné miesta

Pracovná pozícia: školník

Termín nástupu: ihneď

Platové podmienky: 624,- eur, podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Viac informácií: osobne v riaditeľni, emailom alebo telefonicky Kontakt