Vynovená PC učebňa

Aj počas tohto náročného obdobia, keď sa venujeme Vašim žiakom na diaľku, nezaháľame ani v škole a vynovili sme pre nich počítačovú učebňu. Vynovili sme ju technológiou od spoločnosti SINO, ktorá, ktorá predstavuje nahradenie konvečných počítačov Zero clientami spojených pomocou siete so serverom. Toto riešenie umožní efektívnejšie využívanie počítačov pri práci vyučujúcich, ale aj žiakov, jednoduchšiu inštaláciu programov, ale aj zber údajov od žiakov a odbremení ich od používania USB kľúčov. Zároveň do miestnosti bola nainštalovaná aj interaktívna tabuľa, ktorá ešte viac zatraktívni vyučovanie keď sa Vaše deti vrátia do školských lavíc.