Seminár k programu Erasmus+

V dňoch 14. - 17. 1. 2020 sa vyučujúca Tomašovičová Daniela zúčastnila aktivity nadnárodnej spolupráce a to kontaktného seminára k programu Erasmus + školské výmenné partnerstvá. Podujatie sa konalo v nórskom meste Tromso. Zúčastnilo sa ho 40 učiteľov z európskych krajín a to Nórsko, Írsko, Litva, Taliansko, Švédsko, Rakúsko, Nemecko, Slovinsko, Srbsko, Estónsko, Chorvátsko, Belgicko a Slovensko. Komunikačným jazykom bola angličtina. Cieľom seminára bolo informovať účastníkov o programe Erasmus+ a nájsť si projektových partnerov pre prípadný projekt. Program seminára bol bohatý, navštívili sme nórsku základnú školu, ktorá bola vybavená tabletmi, počítačmi, veľkými TV obrazovkami, projektormi, interaktívnymi tabuľami v každej triede a mali sme možnosť vidieť prácu žiakov a učiteľov na vlastné oči. Nórski školitelia nám predstavili ich vzdelávací systém, ako aj krajinu ako takú. Naučili sme sa pracovať v priestore eTwinning - v ktorom naša škola nie je nováčikom, beží u nás už šiesty takýto projekt. V tomto priestore sme prezentovali nápady pre projekty Erasmus+ a hľadali si vhodných projektových partnerov. Naša škola bude ( po prípadnom schválení projektu ) spolupracovať so školou v Srbsku a Írsku. Momentálne spoločne pracujeme na prihláške a dolaďujeme to, čo sme v priebehu seminára nestihli urobiť. Ostávajúci čas sme už na seminári pracovali v pracovných skupinách podľa vybraných projektových partnerov. Organizátori vhodne vyvážili pracovné, kultúrne aj spoločenské aktivity, takže seminár bol ohromným prínosom nielen preto, že sme založili projekt, ale i preto, že sme spoznali a videli nádhernú severskú krajinu, kde bolo svetlo len 3 hodiny denne- majú tu polárnu noc, oboznámili sme sa s typickou "rybou" kuchyňou, videli malebnú severskú architektúru a úžasnú prírodu 350km za polárnym kruhom. Navyše sme sa navzájom všetci spoznali a obohatili sa o cenné skúsenosti. Seminár bol hradený z grantu Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Ak bude naša prihláška schválená, od septembra 2020 bude naša škola pracovať na projekte spoločne so školami v Srbsku a Írsku. Tak si spoločne držme palce!