Konzultačné hodiny                           v školskom roku 2018/2019

Prosíme rodičov a zákonných zástupcov žiakov o dodržiavanie konzultačných hodín. ĎAKUJEME!

          MENO                        DEŇ                HODINA

Mgr.Cintulová Mária           utorok         13. 30 - 14.00 hod.

Mgr.Černo Eduard              utorok          13. 30 - 14.00 hod.

Mgr.Drinková Zlata             utorok          13. 00 - 15.00 hod.

Mgr.Hasáková Martina       utorok          13. 00 - 15.00 hod.

Ing.Havlíčková Magdaléna utorok          13. 30 - 14.00 hod.

Mgr.Hrebačka Rudolf         utorok           13. 30 - 14.00 hod.

PhDr.Hudecová Jana          utorok           13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Chodúrová Emília        utorok           13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Macková Milada          utorok           13. 30 - 14.00 hod.

Mgr.Naštická Alena            utorok           13. 30 - 14.00 hod.

Mgr.Petríková Agnesa        utorok           13. 30 - 14.00 hod.

Mgr.Sofková Eliška             utorok            13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Šajdíková Viera           streda            13. 30 - 14.00 hod.

Mgr.Šedivá Simona            utorok            13. 30 - 14.00 hod.

Mgr.Širočková Viera           utorok            13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Tomašovičová Daniela utorok           13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Vajdová Vlasta            utorok            13. 30 - 14.00 hod.

Mgr.Wallnerová Jana          utorok            13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Zábojníková Melánia  utorok            13. 30 - 14.00 hod.