Konzultačné hodiny                           v školskom roku 2019/2020

Prosíme rodičov a zákonných zástupcov žiakov o dodržiavanie konzultačných hodín. ĎAKUJEME!

          MENO                        DEŇ                HODINA

PhDr. Bilovská Jana           utorok          13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Cintulová Mária           štvrtok         13.00 - 13.30 hod.

Mgr.Černo Eduard              štvrtok         13.00 - 13.30 hod.

Mgr.Drinková Zlata             pondelok     13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Hasáková Martina       utorok          13.30 - 14.00 hod.

Ing.Havlíčková Magdaléna utorok          13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Hrebačka Rudolf         pondelok      13.30 - 14.00 hod.

PaedDr.Chodúrová Emília  utorok           13.30 - 14.00 hod.

Bc. Lipárová Kristína           pondelok      13.30 -  14.00 hod.

Mgr.Macková Milada          štvrtok           13.00 - 13.30 hod.

Mgr.Naštická Alena            pondelok      13.00 - 13.30 hod.

                                              utorok           14.00 - 15.30 hod. - výchovná komisia

Mgr.Petríková Agnesa        utorok           13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Sofková Eliška             utorok            13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Širočková Viera           pondelok       13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Tomašovičová Daniela štvrtok           13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Vajdová Vlasta            utorok            13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Wallnerová Jana         utorok            13.30 - 14.00 hod.


Riaditeľ: Ing. Mihál Miroslav  pondelok  13.30 - 15.00 hod.

Zástupkyňa: Mgr. Simona Šedivá pondelok 13.30 - 14.00 hod.