Konzultačné hodiny                           v školskom roku 2020/2021

Prosíme rodičov a zákonných zástupcov žiakov o dodržiavanie konzultačných hodín. ĎAKUJEME!

          MENO                        DEŇ                HODINA

PhDr. Bilovská Jana         pondelok          13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Cintulová Mária        streda                13.00 - 13.30 hod.

Mgr.Černo Eduard            štvrtok               13.00 - 13.30 hod.

Ing.Mgr. Havlíčková Magdaléna utorok    13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Hrebačka Rudolf        pondelok          13.30 - 14.00 hod.

PaedDr.Chodúrová Emília utorok               13.30 - 14.00 hod.

Bc. Lipárová Kristína          pondelok          13.30 - 14.00 hod.

Mgr. Patrícia Žáčiková       pondelok           13.30-14.00 hod.

Mgr.Macková Milada         pondelok           13.00 - 13.30 hod.

Mgr.Naštická Alena           štvrtok                14.00 - 14.30 hod.

utorok 14.00 - 15.30 hod. - výchovná komisia

Mgr.Petríková Agneša       utorok                 13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Sofková Eliška            pondelok            13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Širočková Viera          pondelok            13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Tomašovičová Daniela utorok               13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Vajdová Vlasta             utorok                 13.30 - 14.00 hod.

Mgr.Wallnerová Jana          utorok                 13.30 - 14.00 hod.

Mgr. Šajdíková Viera          pondelok             13.30-14.00 hod.

Mgr. Trubirohová Margita  pondelok             13.30-14.00 hod.

Mgr. Procházková Dominika utorok               13.30 - 14.00 hod.


Riaditeľ školy: Ing. Mihál Miroslav pondelok 13.30 - 15.00 hod.

Zástupkyňa riad.školy: Mgr. Simona Šedivá pondelok 13.30 - 14.00 hod.