Odovzdávanie cien - Do školy na bicykli

Minulý školský rok - 2018/2019 sme sa opäť zapojili s veľkou radosťou do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli", pretože bicykel je neodmysliteľným dopravným prostriedkom našich žiakov i zamestnancov školy v našej dedine.
Od 13.-31.mája 2019 sme pravidelne zaznamenávali počet žiakov - počet jázd, ktorí pravidelne chodili do školy na bicykli, aj napriek nepriaznivému počasiu.
No a preto sme aj v kampani opäť získali krásne 1.miesto za najväčší počet jázd do školy na bicykli zo všetkých zapojených škôl na Slovensku a to 2785 jázd sme absolvovali za tie dni a odhadovaný počet najazdených km bol 4000.
V stredu 25.septembra 2019 nám prišli slávnostne odovzdať cyklo-vaky a nové cyklostojany na bicykle - organizátori tejto súťaže - cyklokoordinátor pán Peter Klučka a Peter Rozsár. Na záver sme si urobili spoločnú fotografiu. 

Výhra nás opäť veľmi potešila a povzbudila k tomu, aby sme i naďalej bicyklovali a mysleli pritom pozitívne na životné prostredie a na naše zdravie.