Fotogaléria ŠKD


V našej škole fungujú 3 oddelenia Školského klubu detí. Navštevuje ich celkovo 84 detí . Venujú sa nenáročnej výchovno-vzdelávacej činnosti a príprave na vyučovanie. Školský klub detí má slúžiť ako priestor, kde sa deti môžu venovať záujmovým aktivitám a klasické triedy tento priestor neposkytujú. Využili sme preto miestnosť budovy dielní, kde vznikol komfortný priestor na vybudovanie jedného oddelenia školského klubu detí. Miestnosť prešla rozsiahlou rekonštrukciou, zriadil sa v nej hygienický kútik, steny sú vystierkované a vymaľované s novým nábytkom, obkladmi a podlahou. 

Nadšené očká našich detí prezrádzajú, že ich teší úžasný priestor nielen na vzdelávanie, hry, zábavu ale i oddych.

Školský klub detí v budove školskej jedálne